Program Dnů otevřených dveří památek v Karlových Varech

Město Karlovy Vary i letos otevírá dveře zajímavých památek a připojuje se tak k tradičním Dnům evropského dědictví. O víkendu 18. a 19. září se v doprovodu historiků mohou zájemci vypravit do kostela ve Staré Roli, na Mlýnskou kolonádu, do Alžbětiných lázní. Připravena je také procházka s archeologem a u každé památky hudební doprovodný program. Vstup na všechna místa je zdarma.

Program Dnů otevřených dveří památek v Karlových Varech zasíláme přílohou. Dostupný je také na webu magistrátu města – https://mmkv.cz/cs/aktuality/o-vikendu-otevirame-dvere-pamatek.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK 2021

 

Sobota 18. 9. 2021

10:00 – 12:00

KOSTEL NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Původně stávala ve Staré Roli pouze malá obecní kaple z roku 1823, která však na přelomu 19. a 20. století již nemohla stačit rychle se rozrůstající průmyslové obci. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nového pseudorománského farního kostela. Jako jeden z mála kostelů byl vytápěn čtyřmi komíny a od počátku vybaven elektrickým osvětlením.

 

MHD: BUS č. 3 a 15, konečná zastávka „Stará Role”, poté pěšky

Odborný výklad: PhDr. Antonín Mařík

Doprovodný program: Karlovarský pěvecký sbor

 

14:00 – 16:00

MLÝNSKÁ KOLONÁDA

Dnešní pseudorenesanční kamenná kolonáda byla postavena v letech 1871 až 1881 podle projektu vynikajícího českého architekta Josefa Zítka. Slavnostní otevření Mlýnské kolonády proběhlo v rámci zahájení lázeňské sezony dne

  1. června 1881. V interiéru největší karlovarské kolonády vyvěrá celkem pět minerálních pramenů: Mlýnský pramen, pramen Rusalka, pramen knížete Václava, pramen Libuše a Skalní pramen. Atika kolonády je doplněna dvanácti pískovcovými alegorickými sochami od sochařů Alfreda Schreibera a Karla Wilferta, které představují jednotlivé měsíce kalendářního roku.

 

MHD: BUS č. 1, konečná zastávka „Lázně III”

Odborný výklad: RNDr. Tomáš Vylita, Ph. D.

Doprovodný program: Komorní soubor Karlovarského symfonického orchestru

 

 

Neděle 19. 9. 2021

10:00 – 12:00

STŘEDOVĚKÉ KARLOVY VARY Z POHLEDU ARCHEOLOGA

Středověký ráz původně malého lázeňského městečka dávno setřel čas. Proměny přišly s četnými povodněmi a požáry a v důsledku celkové nestability prostředí v souvislosti s vývěry horkých pramenů. Město se proměnilo i díky růstu jeho věhlasu a bohaté výstavbě z období Zlatého věku. V jádru města se však zachovaly stopy po staré zástavbě, dnes vesměs skryté pod nánosem dalších staletí. Zámecká věž je jedna z posledních památek středověku, je pozůstatkem loveckého hrádku Karla IV., který zanikl po velkém požáru města roku 1604. Pod ní později stála gotická radnice, jež byla stržena roku 1875 kvůli statickým poruchám způsobeným horkými vývěry. Na druhé straně řeky pak před dnešním barokním chrámem sv. Maří Magdalény stával už od 15. století menší gotický kostel stejného zasvěcení s rozsáhlým hřbitovem. I jeho relikty byly v centru města archeologicky doloženy.

 

MHD: BUS č. 2, zastávka „Divadelní náměstí”, poté pěšky

sraz v 10:00 a v 11:00 hod. u Zámecké věže

Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák

Doprovodný program: Komorní soubor Karlovarského symfonického orchestru

 

14:00 – 16:00

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Lázně byly založeny roku 1906 a pojmenovány po císařovně Elizabetě – Sissi. Již od svého počátku sloužila tato reprezentativní budova k léčebným účelům a rovněž v současnosti se připisují další řádky úspěšné, více jak stoleté tradici lázní v srdci Evropy. Alžbětiny lázně jsou jednou z nejkrásnějších architektonických dominant Karlových Varů. I když se nacházejí přímo v centru města, jsou oázou blahodárného klidu, kterou navozuje park s tryskající fontánou.

 

MHD: BUS č. 1 – 9, 12 – 15, 17, 19, 21 – 23, zastávka „Tržnice”

Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman

Doprovodný program: Pěvecká třída Mgr. Štěpánky Steinové

ze Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz