Výstava Skrytá řeč krajiny / 10.-24.9.

Před budovou Konzervatoře v Kopeckého sadech v Plzni je ode dneška až do pátku 24. září 2021 k vidění nevšední výstava „SKRYTÁ ŘEČ KRAJINY Plzeňského kraje“. Ukazuje „obyčejnou“ krásu krajiny a také širší souvislosti v ní. Historické, aktuální, ty které můžeme vnímat našimi smysly i ty, kde je zapotřebí vnímání citové, intuitivní – naslouchat skryté řeči. Součástí projektu realizovaného Plzeňským krajem a sdružením ENVIC je i vydání stejnojmenné publikace a série netradičních videí.

 „Vlastivědných a turistických materiálů vzniká celá řada, a mnohdy opravdu krásných a poučných, ale troufám si říci, že tento projekt je co do obsahu i formy opravdu unikátní,“  říká o tomto projektu radní pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání Marcela Krejsová.

Výstava je venkovní a volně přístupná pro širokou veřejnost od 10. do 24. září 2021 a představuje výběr z témat, myšlenek a míst našeho kraje.

V rámci výstavy se na dvaceti velkoformátových panelech může veřejnost těšit na krajinářsky zaměřený pohled na krásy Plzeňského kraje. „Na výstavě a posléze i v publikaci a videích uvidíte řadu i méně známých, ale možná, že o to zajímavějších míst a lokalit z našeho kraje, ale co je myslím ještě zajímavější, je způsob, jakým je naše krajina vnímána. Najednou si začnete všímat skrytých souvislostí a také toho, že to zdánlivě nejobyčejnější je vlastně nesmírně jedinečné a neopakovatelné,“ doplňuje Jan Přibáň, vedoucí odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje, pod jehož odbor příprava a realizace výstavy spadá.

Obrazem i slovem se tématu řeči krajiny daleko obsáhleji věnuje právě publikace Skrytá řeč krajiny o osmdesáti stranách, která byla pokřtěna při zahájení výstavy radní Marcelou Krejsovou a Václavem Čubrem ze sdružení ENVIC vodou přímo ze Šumavy. Třetí součástí projektu je série videí stejného rázu.

Projekt vznikl ve spolupráci s plzeňským sdružením ENVIC. „V duchu současné rychlé a informační doby se i vnímání krajiny stává někdy více popisným, než skutečně prožitým. Zprostředkovaně se seznamujeme s historií a charakteristikou místa, ale to, že v místě skutečně jsme, si mnohdy plně neuvědomujeme. Ani naši přítomnost v něm, ani místo samotné. Část poznání nám tak chybí. I tento projekt je zprostředkováním. Snaží se ale nabídnout impuls ke zpomalení a s vnímáním analytického rozumu rozvinout i vnímání citové, intuitivní. Naslouchat a porozumět skryté řeči krajiny,“ říká za sdružení ENVIC, které za formou a obsahem výstavy stojí, Václav Čubr. „V neposlední řadě je snahou poukázat na zdánlivě obyčejnou krásu přírody, krajiny i naší historie vepsané v ní, která se nám ale v různých souvislostech pomalu vytrácí. Bude radostí, pokud projekt SKRYTÁ ŘEČ KRAJINY Plzeňského kraje a jeho myšlenka zaujme a svým dílem přispěje k objevení, zachování a rozvoji krásy naší krajiny, země,“ dodává.

Celý projekt volně navazuje na v minulosti realizované projekty „Krajiny památné“ a „Proměny krajiny Šumavy a Českého lesa“.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz