Technické prověrky uzavřou dva karlovarské mosty

Zatěžkávací zkouška na mostě Kpt. Jaroše a diagnostický průzkum Ostrovského mostu dočasně omezí provoz na těchto objektech. Most Kpt. Jaroše v karlovarské čtvrti Dvory bude pro automobilový provoz uzavřen v noci z 21. na 22. ledna v čase od 22 do 2 hodin. Ostrovský most, včetně části Nákladní ulice (za sjezdem z Horního nádraží) a části nábřeží Osvobození (od křižovatky u Koptova mostu), bude úplně uzavřen od 25. ledna do 7. února. Uzavírky si vyžádají výluku na linkách MHD.

Zatěžkávací zkouška mostu Kpt. Jaroše bude provedena za pomoci čtyř nákladních automobilů o hmotnosti 32 tun a bude součástí plánovaného zesílení konstrukce a odstranění deformace mostu. Náprava nežádoucího průhybu probíhá v rámci reklamačního řízení na náklady zhotovitele stavby, tedy společnosti SMP CZ, která v roce 2017 přemostění Chodovského potoka ve Dvorech vybudovala.

Diagnostický průzkum Ostrovského mostu bude zaměřen na komplex čtyř objektů, tedy na velký obloukový most přes Ohři, přemostění železniční tratě, most přes průtah městem a místní nájezdovou rampu. Průzkum bude provádět Centrum dopravního výzkumu Brno ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT. Předmětem prověrek budou konstrukce i veškeré součásti všech objektů, ověření a statický výpočet zatížitelnosti, plán správy a údržby, perspektiva další existence mostu a návrh oprav, případně varianty obnovy včetně odhadu finančních nákladů.

Nutnou součástí diagnostiky budou i vrtané sondy do betonových konstrukcí a přistavení speciálního vozidla – mostní prohlížečky. To vše si vyžádá určitá krátkodobá dopravní omezení.

Období dopravní uzavírky využije město k prověření stavu a provedení oprav dilatací na mostě.

Kvůli dopravnímu omezení na mostech dočasně změní trasu některé linky MHD. V souvislosti s uzavírkou mostu Kpt. Jaroše ve čtvrtek 21. ledna změní trasu linka č. 1. Spoj ve 22:20 hodin od Tržnice pojede po své běžné trase do zastávky Sklářská, odkud bude pokračovat objížďkou přes jenišovský kruhový objezd do zastávky U Kapličky. Opačný spoj ve 22:45 hodin od Globusu pojede po běžné trase do zastávky Závodiště, odkud bude pokračovat objížďkou přes Tuhnický most do zastávky Rozcestí u Koníčka.

Uzavírka Ostrovského mostu od 25. 1. do 7. 2. se týká linek MHD 1, 4 a 13 na Horní nádraží a zpět (autobusům MHD bude umožněn průjezd do zastávky Horní nádraží) a spojů linkové dopravy IDKV, které jedou ze zastávky Tržnice přímo do zastávky Růžový vrch nebo zpět. Linky pojedou objezdovou trasou přes Chebský most kolem zastávky Elite. V zastávce Elite ale z časových důvodů zastavovat nebudou.


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz