Tradiční výroba porcelánu si zaslouží daleko větší propagaci

Karlovarský kraj je znám především díky lázeňství. Neméně typickým odvětvím, které má v regionu více jak dvousetletou tradici, je výroba porcelánu. A právě s místními producenty, designéry a ředitelkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech, jednali zástupci Karlovarského kraje. Mezi hlavní témata společné diskuse patřila podpora propagace výroby porcelánu, jakožto našeho regionálního bohatství, a zvýšení zájmu o studium unikátního učebního oboru.

Úvodní část setkání patřila Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech. Ta se v současné době potýká s nedostatečným zájmem o studium učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky. Škola je přitom jediným místem v České republice, kde se tento obor vyučuje. „Poprvé po sedmdesáti letech jsme nenaplnili keramický obor. Máme tu přitom špičkové lidi, kteří jej vyučují a dokáží předávat studentům potřebné znalosti a zkušenosti. Byla bych proto moc ráda, kdyby se tento obor podařilo zachovat, protože pokud se přestane učit, nikdy se už neotevře,“ postěžovala si ředitelka školy Markéta Šlechtová.

Jak potvrdili zástupci místních porcelánek, o výrobce a dekoratéry porcelánu je přitom ze strany zaměstnavatelů velký zájem. „V současnosti se potýkáme s nedostatkem pracovníků, musíme zaměstnávat lidi z Ukrajiny a fluktuace je skutečně veliká. Navíc nás během deseti let čeká generační výměna a například modeláři už vůbec nebudou. Pracovníky nelze nahradit automaty, proto se snažíme situaci řešit. Otevřeli jsme návštěvnické centrum, ve kterém představuje veřejnosti současnou výrobu porcelánu, a provozujeme i oblíbenou porcelánovou školičku,“ uvedl ředitel společnosti Thun Vlastimil Argman.

Následně se rozvinula diskuse o možnostech vzájemné spolupráce. „Účastníci jednání se jednomyslně shodli na tom, že na výrobu porcelánu se v našem kraji zapomíná. Upřednostňovány jsou především strojní obory a tradiční výroba není dostatečně propagována. Zároveň je potřeba se zaměřit na zvýšení prestiže samotného povolání. Jen tak se budou chtít mladí lidé naučit tradičnímu řemeslu,“ upřesnil radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

S konkrétními návrhy možné spolupráce pak přišel radní pro oblast regionálního rozvoje a informatiky Josef Janů. „Keramický a sklářský průmysl, stejně jako lázeňství, asi bereme za natolik samozřejmou součást našeho regionu, že se v posledních letech podcenila důležitost propagace a cílené podpory. S napravením tohoto stavu by mohla pomoci například propagační aktivita Destinační agentury Karlovarského kraje. Konkrétním krokem je nabídka aktivního zapojení účastníků jednání do tvořící se platformy Kreativní region, v níž kraj spolupracuje se spolkem PROTEBE live a tvůrčí prostředí tradičních řemesel je velmi úzce spojeno s plánovanými aktivitami. Další možností, jak zvýšit povědomí o porcelánové výrobě a zajistit tak dostatečný zájem o studium unikátního oboru i mimo hranice našeho regionu, je natočení a šíření krátkého videospotu. Karlovarská agentura rozvoje podnikání již v minulosti natočila videa k technickým oborům a setkala se s pozitivním ohlasem,“ doplnil Josef Janů.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz