Stavebníci pracují na zateplování nové budovy depozitáře krajské knihovny

Stavba depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary běží podle plánu. V současnosti stavebníci provádějí zateplování obvodového a střešního pláště budovy, uvnitř se instalují vnitřní rozvody vody, vzduchotechniky a pracuje se na instalacích slaboproudých a silnoproudých rozvodů. Dále probíhá montáž ocelové konstrukce spojovacího krčku, který propojí depozitář se stávající budovou knihovny. Kompletně by měl být projekt hotov v únoru 2021. Následovat bude stěhování knihovních fondů.

„V současnosti je proinvestováno 53 milionů korun z celkových výdajů, které by měly dosáhnout 143 miliony. Kraj na akci získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a příspěvek ze státního rozpočtu, k tomu 38 milionů financuje ze svého rozpočtu. Průběžně sledujeme plnění harmonogramu prací, i v této nelehké době, kdy se firmy potýkají s nákazou koronavirem, se daří pokračovat podle plánu. Do zimy by ještě měly být vybudovány obslužné komunikace a parkovací plochy,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Nový depozitář bude sloužit pro bezpečné uchovávání  knihovních fondů a periodik pro další generace. Umožní fyzické či elektronické zpřístupnění fondů pro vědecké, badatelské a vzdělávací účely. V 1. nadzemním podlaží depozitáře se bude nacházet technické zázemí objektu, serverovna, místnost zařízení vzduchotechniky, sklady periodik, knihovních a oběžných fondů a administrativní část. Veřejnost zde najde badatelnu se samostatným vstupem. V 2. a 3. nadzemním podlaží pak vzniknou místnosti archivů a dílny pro zpracování knihovních fondů.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
www.kr-karlovarsky.cz