Becherova vila zahajuje výstavu obrazů

Interaktivní galerie Becherova vila, pobočka Galerie umění Karlovy Vary, zahajuje ve čtvrtek 21. září výstavu “Skvrny, postavy a znaky v kresbách a obrazech Vladimíra Nováka”.
Výstava představuje 29 obrazů a 22 kreseb z posledního období tvorby Vladimíra Nováka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů tzv. nové figurace sedmdesátých let minulého století. Novák byl v roce 1987 jedním ze zakládajících členů volného seskupení umělců 12/15: Pozdě, ale přece.
Autor se ve svých obrazech se znovu a znovu pokouší vyjádřit existenciální situaci člověka, klesajícího pod tíhou doby a osudu. Dodnes je jeho hlavním tématem abstrahovaná krajina ve spojení s někdy více, jindy méně zjevnou lidskou figurou.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170915101042_001_ls.png
Vladimír Novák – Někdo v modré,olej na plátně

 

Patrně nejdůležitější podnět ke své tvůrčí a životní orientaci nalezl Vladimír Novák v díle spisovatele Samuela Becketta, jehož Čekání na Godota roku 1964 výstižně a pro celou českou kulturu 2. poloviny 20. století přeložil Jiří Kolář.

Autor výstavy Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc:

“Také v souboru zde vystavených maleb a kreseb, které většinou pocházejí z letošního roku, se ozývají ohlasy výzvy Beckettova díla. Na Becketta zde upomínají nejen protiklady obřadu a násilí, tvaru a beztvarosti, barevně strukturovaných ploch a symbolických postav, ale i protiklad sdělování a nesdělitelnosti. Takový protiklad provází celé Novákovo malířské dílo. To, na jedné straně z velké části patří do oblasti abstraktní malby, a na druhé straně svým úsilím o vyprávění, o figuru, o zobrazení dramatického dění, byť se jedná o dění bez jasné mimeze, bez konce, bez rozřešení, bez příběhu, zůstává především malbou anebo jen malbou.”

 

Vernisáž začíná v 17 hodin.

 

Zdroj: TZ Galerie umění Karlovy Vary

LPP