Plzeňská lékařská fakulta si připomíná 75 let své existence. Oslavy musí počkat

Lékařská fakulta v Plzni, která je součástí Univerzity Karlovy, byla založena dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Za dobu své existence vzdělala více než deset tisíc lékařů působících v České republice i v zahraničí a v současnosti její brány každý rok opouští na 250 absolventů. Výročí 75 let od založení fakulty mělo 27. října připomenout slavnostní shromáždění ve velkém sále Měšťanské besedy a další akce. Z důvodu koronavirové krize byly oslavy odloženy na neurčito.

Na lékařské fakultě nyní probíhá stejně jako na ostatních školách v ČR především distanční výuka, zkoušky i praktická cvičení jsou v omezeném režimu. Řada mediků současně se studiem pracuje a pomáhá tak zvládnout krizovou situaci s nedostatkem personálu ve zdravotnických zařízeních nejen v Plzeňském kraji. Koronavirová krize klade zvýšené nároky také na pedagogy, kteří jsou ve velké většině případů zároveň lékaři, zejména ve Fakultní nemocnici Plzeň. „Tato doba je v pětasedmdesátileté historii fakulty patrně nejtěžší,“ uvedl prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni.

Slavnostní shromáždění k 75. výročí založení fakulty by organizátoři rádi uskutečnili v náhradním termínu, který ale zatím vzhledem k situaci není možné stanovit. „Součástí shromáždění bude také udělování speciálních pamětních medailí. Původně měl být součástí oslav i den otevřených dveří našeho Biomedicínského centra. Připravovali jsme ho ve spolupráci s městem Plzeň na 28. října v rámci oslav vzniku republiky. Také tuto akci se budeme snažit uskutečnit později, až to bude možné,“ řekla mluvčí fakulty Barbora Černíková. 75. výročí založení školy tak připomene především říjnové číslo fakultního časopisu Facultas Nostra a brzy vyjde také sborník, který shrne desetiletý vývoj fakulty od vydání posledního podobné publikace.

Plzeňská lékařská fakulta vyrostla ze skromných začátků v moderní vysokou školu. Její založení si krátce po skončení druhé světové války vyžádali sami studenti. Po letech, kdy byly za okupace vysoké školy zavřené, toužilo mnoho mladých lidí studovat a v Plzni se dokonce konala manifestace za zřízení vysokých škol. Dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945 byla nejprve založena pobočka pražské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se pak v srpnu 1959 stala samostatnou fakultou. První přednášky se konaly v prostorách Bio Universita – víceúčelovém sále v Prokopově 14, ze kterého se později stalo Komorní divadlo.

Lékařská fakulta v Plzni od svého založení sídlila v historických památkově chráněných objektech, které byly původně určeny k jinému účelu, jako jsou například Procháskův nebo Pavlovův ústav. Jejich dispoziční řešení nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum, proto vyrůstá v aleji Svobody, v těsném sousedství Fakultní nemocnice Plzeň, nový univerzitní kampus. V roce 2014 byla slavnostně otevřena první budova budoucího Univerzitního medicínského centra s posluchárnami, laboratořemi, pracovnami pedagogů a dalšími souvisejícími prostorami. Součástí je i Biomedicínské centrum. Druhá část kampusu se nyní staví a na podzim roku 2022 by měl zimní semestr začít již kompletně v nových budovách.

V současné době studuje na plzeňské lékařské fakultě na 2000 studentů dva obory: všeobecné a zubní lékařství, každý z nich se vyučuje v češtině i v angličtině. Od minulého roku se počet přijímaných studentů na základě vládní pobídky podařilo navýšit o 50.


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

PR a vnější komunikace, reporting

lfp.cuni.cz