Mezinárodní noc pro netopýry v Nevřeni

V pátek dne 4. září 2020 proběhl v Plzeňském kraji pod záštitou členky Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radky Trylčové již 15. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, tentokrát v prostorách areálu Centrum Caolinum Nevřeň. Díky bohatému programu a pěknému počasí na akci dorazilo více než 200 účastníků.

Akce určená široké veřejnosti odstartovala po 17. hodině soutěžemi pro děti tzv. „Netopýřím osmibojem“ a výtvarnou soutěží o nejhezčího netopýra. Účastníci Netopýřího osmiboje plnili na stanovištích tematické úkoly a ověřili si tak svoji obratnost, kreativitu i znalosti o životě netopýrů. Každé dítko si za splnění úkolů na konci vybralo drobný dárek. Výherci v soutěži o nejhezčí výtvarné dílo byli odměněni ve třech věkových kategoriích třemi místy, ale zkrátka nepřišli ani ostatní malíři odměněni malou sladkostí. Proběhlo i slosování účastníků osmiboje a na výherce čekaly plné dárkové tašky.

Dále pokračoval program se zaměřením přímo na samotné netopýry. RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) představil práci s ultrazvukovým detektorem, který “překládá” ultrazvuk letícího netopýra do slyšitelné podoby a tím je možné určit, o který druh se jedná.

 

Následovala jeho populárně naučná přednáška o životě našich létajících savců. Velký úspěch mezi diváky měla ukázka několika jedinců volně žijících netopýrů, které se povedlo do nárazových sítí chytit zkušeným zoologům Ing. Jiřímu Vlčkovi (Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí) a RNDr. Mileně Prokopové Ph.D. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Konkrétně se jednalo o odchycení netopýra rezavého, hvízdavého a netopýra nejmenšího. Návštěvníci tak mohli vidět netopýry z bezprostřední blízkosti. Do odchytových sítí se našim zoologům podařilo odchytit navíc dva ptáky – ledňáčka říčního a konipase horského.

Během celého večera byl připraven i doprovodný program v podobě výstavy o netopýrech zapůjčené Ministerstvem životního prostředí a pro návštěvníky nejatraktivnější ukázky hendikepovaných netopýrů, připravené paní Dagmar Zieglerovou (ZO ČSOP Nyctalus). Na závěr byl připraven film Netopýři ve tmě. Průběhem celého večera provázel návštěvníky moderátor Martin Vobruba (Zoologická a botanická zahrada města Plzně). Akce zaměřená na naše létající savce skončila okolo desáté hodiny večer.

 

Mezinárodní noc pro netopýry pořádali Plzeňský kraj, Centrum Caolinum Nevřeň, obec Nevřeň, Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Agentura ochrany přírody a krajiny – Regionální pracoviště Správa CHKO Český les ve spolupráci s ČESON, MŽP ČR, ZO ČSOP Nyctalus, ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy z.s. Celou akci zaštítila členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství paní Mgr. Radka Trylčová.

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS). Lidé se mohou díky programu připraveným odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Pod hlavičkou akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech. Zájemci se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocni. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce proběhla či bude probíhat, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.


Zdroj:

Mgr. Alena Marešová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz