Krizový zákon a škoda

Dobrý den, plánovali jsme na březen dovolenou, měli jsme už koupenou letenku a zaplaceno ubytování, ale z důvodu opatření vyhlášených vládou nemůžeme odjet. Můžeme chtít od státu nějakou náhradu?

ilustrační foto

 

Právní řád České republiky pamatuje i na řešení vzniklé krizové situace, a to zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), v platném znění. Odkaz na tento zákon je uveden i v usnesení, kterým Vláda ČR rozhodla o přijetí současných krizových opatření.
Krizový zákon pak také obsahuje ustanovení § 36, nadepsané náhrada škody. Odpovědnost státu upravuje již odstavec 1. Podle toho je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními, prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.
Před případným uplatněním nároku musí proto každý učinit vše pro to, aby vzniku eventuální škody zabránil nebo ji alespoň minimalizoval. Záleží přitom na množství okolností, zejména na podmínkách uzavřených smluvních vztahů, zda bylo pamatováno na tzv. vyšší moc (vis maior), zda bylo pojištěno storno a další.
Eventuální nároky je potřeba uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká.
Pro posouzení situace, existenci podmínek vzniku škody a její uplatnění u příslušného orgánu doporučuji využít právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz