Kraj zahájil stavební práce na lávce u Svatošských skal v Karlových Varech

Cyklisté a turisté budou moci už brzy využívat novou lávku přes řeku Ohři u Svatošských skal v Karlových Varech. Nový most v oblíbeném výletním místě doplní stávající dřevěněnou lávku, která už není v dobrém stavu. Nově vybudovaná konstrukce bude sloužit i pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému. Stavba má být hotova do konce listopadu 2020.

Karlovarský kraj se po dlouhém a složitém jednání stal vlastníkem dotčených pozemků, které byly součástí areálu v majetku České pošty. „Karlovarský kraj chtěl jednak vybudovat novou lávku, aby cyklisté a turisté mohli bezpečně projíždět po vytíženém úseku cyklostezky mezi Karlovými Vary a Loktem. Dále jsme měli za cíl také zachovat hojně navštěvovaný areál pro rodiče s dětmi, který se nachází poblíž lávky.  Původně jsme se s vedením České pošty nemohli shodnout na ceně, za kterou by pozemky potřebné ke stavbě a ty, na nichž se nachází dětský areál, prodala. Na obou stranách jsme samozřejmě chtěli postupovat s péčí řádného hospodáře. Nakonec vše vyřešil bezúplatný převod pozemků do majetku kraje. Nyní už běží přípravné práce ke stavbě a my se těšíme, že bychom pak v příští cyklistické a turistické sezóně vedle staré vysloužilé lávky mohli lidem nabídnout zbrusu nový most,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Stavbu lávky provede na základě výsledku výběrového řízení společnost Metrostav, a. s. „Jde o investiční akci, kterou hradíme z krajského rozpočtu. Náklady dosáhnou celkem 23,2 korun včetně DPH. Zafinancovat ale musíme také vybudování přístupové cesty, která je nyní v přípravě a její dokončení se předpokládá v době předání hotové lávky. Věřím, že všem výletníkům bude nová lávka dobře sloužit a že se jim bude líbit i její architektonické řešení,“ vysvětlil hejtman Petr Kubis.

Konstrukce lávky bude ocelová s dřevěnou mostovkou z dubu a modřínu, dalším použitým materiálem se stane beton pro spodní stavbu a kámen pro obklady opěr. Pro napojení lávky bude využito stávající cyklostezky a přístupové cesty do volnočasového areálu na pravém břehu řeky Ohře.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
www.kr-karlovarsky.cz