Novým praktickým lékařům v našem kraji pomůže dotace ministerstva zdravotnictví

Noví praktičtí lékaři, kteří chtějí působit na území Karlovarského kraje, mohou využít dotaci od ministerstva zdravotnictví na zajištění mzdy sester a potřebné vybavení. Karlovarský kraj tuto možnost vítá, protože region patří k oblastem s nejvyšším průměrným věkem praktických lékařů. Noví praktici většinou raději směřují do větších měst, ne do odlehlých míst menších krajů.

ilustrační obrázek

 

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů umožní nově nastupujícímu praktikovi, nebo lékaři, který v Karlovarském kraji působí maximálně 3 měsíce, získat finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdu sestry a na vybavení své ordinace přístroji. „Jsme velmi rádi, že ministerstvo zdravotnictví zahrnulo do dotačního programu celý Karlovarský kraj. Průměrný věk praktických lékařů se v kraji blíží k šedesátce a je velmi obtížné přimět absolventy a další lékaře, aby si zde nově praxi zřídili. Chceme zabránit omezení dostupnosti lékařské péče pro naše občany, proto i Karlovarský kraj zavedl podporu pro nové praktické lékaře pro dospělé i pro děti. Podporujeme jejich specializační vzdělávání a díky tomu se nám povedlo získat už 9 praktických lékařů, kteří se v současné době v kraji vzdělávají a připravují se na závěrečnou zkoušku. Následně budou minimálně po dobu dvou let působit na území kraje a věřím, že se jim u nás zalíbí a zůstanou i déle,“ vysvětlil Jan Bureš, krajský radní pro oblast zdravotnictví.

 

Dotace ministerstva zdravotnictví se týká jen ministerstvem vymezených regionů s omezenou dostupností praktických lékařů  Maximální  výše dotace na mzdu sestry je 70 procent  nákladů
do výše 250 tisíc korun a na vybavení rovněž 70 procent nákladů do 250 tisíc korun. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby. Při kratší ordinační době se poskytnutá dotace poměrně snižuje. Více informací o dotačním programu najdou zájemci na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru_11690_3521_3.html

 


Zdroj:

Krajský úřad Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz