Správní řízení

Dobrý den, před několika roky s námi stavební úřad vedl řízení o provedení stavebních úprav, které jsme nakonec udělali. Teď jsme najednou dostali od exekutora výzvu k zaplacení nákladů správního řízení 10 000 Kč a k tomu nákladů exekutora, celkem to dělá asi 15 tisíc. Je to naše chyba, ale nechce se nám dávat tolik peněz navíc. Dá se s tím ještě něco dělat?

ilustrační foto

 

Pravidelnou součástí správního řízení, zejména pokud je ukládána nějaká povinnost či sankce, bývá náhrada nákladů správního řízení, obvykle ve výši 1 000 Kč. To bývá uvedeno v rozhodnutí správního orgánu, které pak po nabytí právní moci, tj. tehdy, pokud se účastník neodvolá nebo není odvolání úspěšné, představuje exekuční titul. To znamená, že příslušný správní orgán může přistoupit k výkonu takového rozhodnutí, neboli exekuci.
Nicméně ve správním řízení je situace poněkud odlišná. Správní řízení, včetně řízení vykonávacího představuje výkon veřejné moci, kde je způsob vedení exekuce vymezen veřejnoprávními předpisy, tj. zejména zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem. V § 175 odst. 2 zákona je pak uvedeno, že správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.
Otázkou poměru nákladů a výší nedoplatku se opakovaně zabývaly soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního, který potvrdil výklad soudů. Podle toho se zejména vymáhání nízkých částek v řádech stokorun prostřednictvím soudního exekutora, které je spojeno s náklady několikanásobné vyššími, jeví jako nepřiměřené a jsoucí v rozporu s výše uvedeným ustanovením daňového řádu. V takovém případě má dlužník právo se takovému postupu bránit a činit kroky k zastavení nezákonné exekuce. V takovém případě doporučuji raději vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz