Ojeté auto

Dobrý den, koupil jsem od svého známého automechanika ojeté auto. Ujišťoval mě, že je v dobrém stavu, ale krátce po koupi začal vynechávat motor, auto ztrácí výkon, špatně startuje a objevily se i další drobné závady. On mně sliboval, že vše opraví, tak jsem na to přistoupil, ale ani poté auto není v pořádku. Chtěl jsem po něm tedy vrátit peníze, ale to on odmítl. Můžete mi poradit jak mám postupovat?

ilustrační foto

Z Vašeho popisu je zřejmé, že bylo plněno vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (NOZ), tedy takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Při podstatném porušení smlouvy náleží kupujícímu právo volby několika možností nápravy ve smyslu § 2106 NOZ.
Kupující by jednak měl prodávajícímu bez zbytečného odkladu, dle dikce zákona včas, výskyt vad nebo vady oznámit, ale zejména by mu měl sdělit, jaké právo na odstranění vad si zvolil. V tom je právě trochu problém, protože zákon dále stanoví, že provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, ukáže-li se vada jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva pouze jako v případě porušení smlouvy nepodstatným způsobem podle § 2107 NOZ, a to na odstranění vady nebo slevu z kupní ceny.
Minimálně na právní posouzení celé věci a určení dalšího postupu doporučuji vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz