Ručitel při půjčce

Dobrý den, kdysi dávno jsem kamarádovi dělal ručitele při půjčce v bance. Myslel jsem, že už to má dávno zaplacené, ale teď mi přišla výzva, že mám doplatit zbytek půjčky, protože kamarád přestal platit. Zkoušel jsem ho sehnat, ale to se mi nepodařilo, takže jsem peníze raději zaplatil. Můžete mi poradit jak mám nyní postupovat?

ilustrační foto

 

Váš případ není bohužel nijak výjimečný. Každé ručení s sebou nese riziko pro případ, že dlužník, tj. ve Vašem případě kamarád přestane platit. V tom případě věřiteli, zde bance, vyvstává možnost požadovat plnění na ručiteli, tedy na Vás. Banka obvykle smlouvu vypoví z důvodu jejího neplnění, zesplatní dluh a vyzve dlužníka i ručitele k jeho úhradě.
Pakliže k tomu došlo a dlužník je nekontaktní, je samozřejmě lepší dluh uhradit, případně se s bankou na způsobu úhrady domluvit, pokud je to možné. Banka by jinak zřejmě postupovala standardním způsobem, tj. podala by žalobu k soudu, což by vedlo toliko k oddálení placení a k navýšení nákladů. Rozsudek soudu pak bance může sloužit jako exekuční titul.
Pokud uhradíte dluh za dlužníka, dochází na jeho straně k tzv. bezdůvodnému obohacení podle § 2991 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí Vám vydat, oč se obohatil. Zase ovšem platí, že pokud se obohacený ke své povinnosti nemá, musíte se obrátit na soud, neboť ten jediný je oprávněn splnění povinnosti uložit.
Pro zvážení všech okolností doporučuji raději vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz