Kraj získal cenu v rámci soutěže AKTIVNÍ KRAJ vyhlašované ASEKOLEM

K výročí desetileté spolupráce s kraji se kolektivní systém ASEKOL rozhodl ocenit uplynulou spolupráci a vyhodnotit nejaktivnější kraje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení v soutěži AKTIVNÍ KRAJ 2008–2018. Vyhlášení proběhlo během galavečera, který se konal 4. prosince 2018 v pražském Studiu Ypsilon pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Kromě oceněných krajů byl vyhlášen i absolutní vítěz letošního ročníku AKTIVNÍ OBEC, kterým se stala obec Ždírec nad Doubravou.

Neziskově hospodařící společnost ASEKOL spolupracuje v rámci zpětného odběru elektrozařízení nejen s obcemi a městy, ale také s jednotlivými kraji. Proto se letos po deseti letech spolupráce rozhodla ty nejaktivnější z nich ocenit, neboť právě spolupráce s územní samosprávou je pro zajištění zpětného odběru klíčová. Jan Vrba, předseda představenstva kolektivního systému ASEKOL, uvedl: „Zajišťujeme reálný fyzický sběr elektroodpadu a naší strategií je vysoká hustota sběrné sítě s veřejně dostupnými sběrnými místy pro občany. Sběrné dvory v obcích jsou pro spotřebitele primárním místem k odevzdání vysloužilých spotřebičů, stejně jako červené kontejnery, jejichž počet v území každý rok zvyšujeme. V rámci spolupráce je také důležitý pohled kraje a jeho přístup k edukaci a kooperaci s obcemi, které svou aktivitou kraj motivuje.“ Společnost ASEKOL proto pořádá soutěže, ve kterých územně samosprávné celky za jejich aktivitu finančně oceňuje. Zástupci vítězných krajů si tak z galavečera kromě certifikátu odnesli i šek v hodnotě 100 000 Kč na podporu charitativních projektů ve svém regionu, vítězná obec obdržela šek v hodnotě 50 000 Kč na vylepšení systému nakládání s odpady.

Vzhledem k rozmanitosti aktivit v oblasti třídění elektra byly v soutěži AKTIVNÍ KRAJ 2008-2018 během galavečera vyhlášeny 3 kategorie. Kategorii hodnotící sběr v rámci červených kontejnerů získal Kraj Vysočina, ocenění v kategorii aktivní kraj s největším počtem vytříděného elektra na osobu za uplynulé desetileté období ovládl Zlínský kraj. Ve třetí kategorii, jež byla cenou poroty se na první pozici umístily hned dva kraje, a to Liberecký kraj za nejlepší přístup k osvětě a propagaci třídění elektra a Karlovarský kraj, který byl oceněn za největší nárůst aktivity a sběru v hodnoceném období. „Povědomí občanů našeho kraje o nutnosti třídění nejen obvyklých komodit, ale také elektroodpadu, pomalu ale jistě stoupá. Myslím, že dnes už jsou pro všechny červené kontejnery naprostou samozřejmostí a systematická spolupráce Karlovarského kraje se společností ASEKOL v oblasti třídění elektra se odráží právě v aktivnějším sběru ve městech a obcích. Velmi se osvědčily také soutěže, jako je například Recyklohraní, do kterých se zapojuje stále více školek a škol. Ceny si velmi vážíme a doufám, že naše výsledky budou v dalších letech ještě lepší,“ komentovala ocenění Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.

Kraje hodnotila pětičlenná porota, která se skládala ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a zástupců výrobců a prodejců elektra. Kromě oceněných krajů byl vyhlášen i absolutní vítěz letošního ročníku soutěže AKTIVNÍ OBEC, kterým se stala obec Ždírec nad Doubravou.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů