Dohoda spoluvlastníků

Dobrý den, s bratrem jsme před lety zdědili po rodičích zemědělské pozemky, vlastníme je napůl, a proto jsme se dohodli, že s polovinou pozemků bude hospodařit jeden a s druhou polovinou druhý. Já jsem svoji část pozemků pronajala zemědělci, který mi platil pravidelně nájem. Bratr zkoušel na pozemcích sám podnikat, ale nedařilo se mu, a tak se obrátil na mého nájemce a začal ho přesvědčovat, že by měl platit polovinu nájmu jemu, neboť on je spoluvlastníkem. Nechci vyvolávat nějaké konflikty, ale nezdá se mi to správné. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Již za účinnosti občanského zákoníku z r. 1964 platilo a soudní praxí toto bylo potvrzeno, že primárním způsobem řešení spoluvlastnických vztahů je dohoda. Dohoda spoluvlastníků sice přímo v zákoně uvedena nebyla, ale takové dohody se uzavíraly podle obecných smluvních ustanovení a určovaly pravidla pro hospodaření se společnou věcí.
Současná právní úprava tuto právní úpravu v podstatě převzala a je tedy možné vycházet ze soudní praxe týkající se této problematiky. Pokud jste tedy uzavřeli dohodu o hospodaření se společnou věcí, tato dohoda je samozřejmě pro její účastníky závazná. Dalším velmi významným dopadem takové dohody je skutečnost, že právní jednání účastníků, činěná na základě takové dohody, požívají samozřejmě právní ochrany. To uvádím v souvislosti s nájemní smlouvou, kterou jste uzavřela na svoji část pozemků.
Tato smlouva je tedy platná, byť jste ji uzavřela pouze Vy jako jeden z podílových spoluvlastníků a ukládá nájemci povinnost Vám platit nájemné. Požadavek Vašeho bratra tak není oprávněný. S ohledem na příbuzenské vztahy doporučuji věc řešit primárně dohodou, ale pokud by bratr nebyl ochoten situaci akceptovat, nezbyde než se obrátit na soud.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz