Zklidní open space, ale také pomůže zajistit soukromí klientů i pacientů

Moderní technologie nemusí být v principu složité, aby zajistily výrazné zlepšení. To do písmene platí o maskování zvuku neboli technologii Sound Masking. Ta najde uplatnění zejména v moderních prostorách, například v kancelářích typu open space, kde jsou lidé zatěžováni rušivým zvukem, komunikací a telefonáty kolegů. Sound Masking také pomáhá zajistit soukromí – pacientů ve zdravotnických zařízeních, klientů u přepážek peněžních ústavů, lékáren, nebo lidí jednajících v zasedacích místnostech. Další oblastí využití Sound Maskingu je zklidnění prostor, jimiž proudí mnoho lidí, jako jsou vládní a soudní budovy, hotelové haly, restaurace, čekárny, případně knihovny a studovny.

“Maskování zvuku funguje tak, že do daného prostoru vysíláte uniformní nerušivý zvuk, či spíše speciální druh “šumu”, který překrývá okolní zvuky. Přítomní ho po chvilce přestávají vnímat, prostředí se tak zklidní. Pokud přijdete do Sound Maskingem vybaveného prostoru, tuto technologii neregistrujete vůbec,” říká Andrej Hronec, zástupce technologie Sound Masking v ČR. “Zní to možná překvapivě, ale opravdu to funguje. Přidaný “šum” totiž snižuje srozumitelnost lidské řeči. Pokud neslyšíte zřetelně, co někdo říká, slova jsou méně rušivá – pravděpodobně konverzaci vůbec nezaznamenáte a nerozptyluje vás.”

 

Zklidní open space prostory

Díky zařízení pro maskování zvuku je možné z open space kanceláří vytvořit akusticky přívětivé místo k práci. V těchto většinou minimalisticky zařízených místnostech s nízkými lehkými přepážkami a s malým zastoupením materiálů, které přirozeně tlumí zvuk, je největším problémem šíření rušivého agresivního hluku. Technologie Sound Masking zklidní prostředí tak, že do prostoru vysílá uniformní nerušivý zvuk charakterem podobný šumu větru, avšak upravený do pásma lidské řeči. Tento speciální širokospektrální šum sice nevnímáte, přesto zajišťuje váš akustický komfort, protože odstíní většinu nežádoucích rušivých podnětů. Můžete se pak lépe soustředit a výrazně roste produktivita práce.

 

Navíc jde o zajímavou novou technologii, která má přesah i do HR oblasti. “Kvalita pracovního prostředí je aspekt, který při rozhodování o volbě zaměstnavatele hraje stále větší roli, zvláště u mladé generace,” říká Michal Novák z pracovního portálu Prorfesia.cz. “Atraktivita pracovních prostor může být i výrazným prvkem HR strategie – zvláště v případě technologických firem, které lákají kreativní talenty.” 

 

Zajistí diskrétní zónu

Podobně funguje sound masking při zajištění soukromí – pro odstínění konverzace u klientských přepážek, v lékařských zařízeních nebo v zasedacích místnostech. Do zabezpečení privátních dat pacientů a klientů investují společnosti nemalé prostředky, ale málokdo si uvědomuje, že citlivá data mohou unikat i jednoduchým odposlechnutím hovoru. Kolikrát jste v čekárně u lékaře zřetelně slyšeli hovor z ordinace, případně v bance zaslechli, co řeší klient u přepážky? Sound masking zde všude dokáže zajistit, aby diskrétní zóna nebyla jen hypotetickým pojmem, a překryje konverzaci tak, že kolemjdoucí nebo blízko sedící sice slyší hovor, ale nedokáže ho blíže určit. A stejně tak zařídí, aby ze zasedací místnosti, či kanceláře managementu neunikaly informace přes dveře nebo slabé příčky.

 

Jak systém pro maskování zvuku vypadá?

Instalace technologie maskování zvuku nenaruší vzhled interiéru, a navíc není finančně ani časově náročná. Jde totiž o malé reproduktory, tzv. emitory (1,25″), které jsou instalovány do stropních konstrukcí nebo stojanů. “Například emitory systému Cambridge Sound Management jsou menší než kompaktní disk a lze je snadno zapustit i do složitých stropních konstrukcí. Vynikají uživatelskou i energetickou nenáročností – řešení pokrývající plochu přes 16 tisíc m2 má menší spotřebu než 40 W žárovka,” uzavírá Andrej Hronec.

 

Technologii Sound Masking vyvinula a vyrábí americká společnost Cambridge Sound Management. Ta má na poli akustiky vynikající historii jakožto následník vysoce uznávané skupiny akustických konzultantů Bolt, Beranek a Newman, kteří vytvořili povědomí o akustických faktorech při konstrukci budov.

 


Zdroj:

Petr Jarkovský

   ASPEN.PR s.r.o.
   Na Struze 7, 110 00 Praha 1
   tel.: 774 225 153 | gsm: 222 222 592
   petr.jarkovsky@aspen.pr | | www.aspen.pr