Prokázala se neplatným průkazem

Hodinu před půlnocí vyjela hlídka městské policie na oznámení do prostoru U Branky kvůli hlučně bavící se skupince osob.

Po příjezdu strážníci zjistili, že pětičlenná skupinka tu oslavuje narozeniny jednoho z nich. Čtyři muži a jedna žena zklidnili své jednání.  V průběhu dalšího prověřování se zjistilo, že doklad, kterým se prokázala dvaatřicetiletá cizinka, je veden jako ztracený v Schengenském informačním systému. K dořešení byla žena předána policistům ČR.

 


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 902, +420 724 095 017
E-mail: puzmanova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz