Kraj zmodernizuje průtahy v Děpoltovicích a Odeři

Další poničené úseky silnic v okolí Hroznětína se dočkají rekonstrukce. Rada Karlovarského kraje odsouhlasila výsledky zadávacích řízení na modernizaci průtahů v Děpoltovicích a  Odeři. Se stavebními pracemi by se mělo začít na jaře tohoto roku. Obě akce budou financovány z dotace Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu kraje.

 

V intravilánu obce Děpoltovice dojde k rekonstrukci stávající silnice č. III/2206. Součástí projektu je rovněž výstavba dešťové kanalizace a obnova propustku, který vede přes Lužecký potok a je ve špatném stavu. Samostatnou investicí obce pak bude vybudování chodníků a osvětlených míst pro přecházení. „V rámci zadávacího řízení jsme obdrželi dohromady 7 nabídek, přičemž všechny splnily předepsané náležitosti a žádná nemusela být z následného hodnocení vyřazena. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Eurovia CS, která průtah vybuduje za 11,9 milionu korun,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

 

Druhá z připravovaných akcí se týká modernizace silnice č. III/2204 v intravilánu obce Odeř. V rámci stavebních prací dojde k nahrazení stávajících konstrukčních vrstev vozovky novými, úpravě nivelity a šířky komunikace, výměně stávajících propustků a doplnění odvodnění silnice. „Do zadávacího řízení bylo podáno celkem 8 nabídek. Zakázku vyhrála společnost Colas CZ  s nabídkou za 8,1 milionu korun,“ doplnil Martin Hurajčík.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz