Lékařská fakulta zve na Den otevřených dveří 31. 1. 2018

Zájemci o studium na lékařské fakultě si vyzkoušejí chirurgické šití, náběry krve z modelu ruky nebo poslech fonendoskopem.

Plzeň, 29. ledna 2018 Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy zve všechny zájemce o studium medicíny ve středu 31. ledna na Den otevřených dveří. Budoucí medici tu získají nejen potřebné informace o přijímacích zkouškách a studiu, ale mohou si také prohlédnout výuková pracoviště fakulty, podívat se na nácvik praktických dovedností a některé z nich si i vyzkoušet.

Na plzeňské lékařské fakultě je možné studovat všeobecné nebo zubní lékařství. Zájem o oba obory mnohonásobně převyšuje počet míst. Do studijního programu v češtině bylo vloni přijato 476 studentů z 2616 přihlášených. Zapsalo se 284 přijatých uchazečů.

Hlavní podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky. Informace o přijímacím řízení i o budoucím studiu se návštěvníci Dne otevřených dveří dozvědí z přednášky proděkanky prof. MUDr. Aleny Skálové, CSc. U stánku studijního oddělení pak získají další podrobnosti, například k přípravným kurzům nebo k modelovým otázkám přijímacího řízení.

Zájemci o lékařské povolání si také prohlédnou vybrané výukové prostory Procháskova a Pavlovova pavilonu a setkají se se studenty i pedagogy. Přístupný bude Ústav anatomie, Ústav lékařské chemie a biochemie, Ústav histologie a embryologie a fakultní knihovna. Ukázky lékařských dovedností se odehrají v režii studentských spolků. „Budoucí medici si budou moci vyzkoušet měření tlaku, poslech fonendoskopem, chirurgické šití, náběry krve z modelu ruky, nácvik kardiopulmonální resuscitace, prodýchávání pacienta ambuvakem a uskuteční se i ukázka transportu raněných,“ říká Mgr. Martina Buriánková, vedoucí studijního oddělení Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Prezentace v posluchárně Procháskova pavilonu, Karlovarská 48, začínají ve středu 31. ledna v 9.00, 10.30 a 12.00 hod.

Pozvánku najdete též na adrese:

http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3983-den-otevrenych-dveri.html

https://www.facebook.com/events/388046198286367/

 

Reportáž z Dne otevřených dveří 2016 na YT kanálu fakulty:

https://youtu.be/wl_EjngioKg

 

Zdroj: TZ Univerzity Karlovy
Lékařské fakulty v Plzni