Aktuální epidemiologická situace

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji.

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

Ve 4. kalendářním týdnu 2018 byl zaznamenán oproti 3. kalendářnímu týdnu 2018 vzestup počtu ARI ve všech věkových skupinách, zejména ve věkové skupině 6 -14 let. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel ve 4.KT 20

 

Nejvyšší nemocnost ARI byla ve 4. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (1302 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (699 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 999 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech třech okresech, a to o 49,0 % v okrese Karlovy Vary, 27,9 % v okrese Sokolov a o 33,8 % v okrese Cheb.

Graf č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2017
do 4.KT 2018

 

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2013–2018 (do 4.KT)

 

V letošní sezóně (2017/2018) evidujeme v Karlovarském kraji celkem 8 potvrzených případů chřipky (5 z okresu Karlovy Vary, 0 z okresu Sokolov a 3 z okresu Cheb), a to 2 ve věkové skupině 6-14 let, 1 ve věkové skupině 25-59 let, 5 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 5 případů onemocnění bylo zaznamenáno u žen a 3 případy onemocnění u mužů. Laboratorně byla potvrzena 2x chřipka A, 2x chřipka A (H1N1) a 4x chřipka B. Ve 3 případech (2x muž – 60 let a 64 let, žena 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 1 pacient byl hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 3 pacienti byli hospitalizováni na standardních odděleních a u 1 pacienta se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 1 klinicky závažného případu došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou. Celkem 4 pacientům byla podána antivirotika. V 7 případech pacienti negovali očkování proti chřipce a v 1 případě se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.

 


Zdroj:
Ing. Jiřina Vaňová, DiS.
vedoucí oddělní protiepidemického Karlovy Vary

(V Karlových Varech dne 26. 01. 2018)