18. října proběhne celosvětové poděkování úklidovým pracovníkům. Konat se bude i v České republice

Čisté a hygienické prostředí na pracovištích, ve školách, v budovách a na dalších veřejných místech lidé považují za nezbytnost. Uklízečů, uklízeček a jejich práce si ale přesto většinou neváží. V žebříčcích povolání podle prestiže se umísťují na posledních místech.

Vznikla proto iniciativa Thank Your Cleaner Day, jejímž posláním je upozornit na nedocenění pracovníků v úklidových službách. Tato událost má stále větší dosah, ve stejný den se bude děkovat pracovníkům v 50 zemích. A mezi nimi bude i Česká republika. Letošní poděkování úklidovým pracovníkům proběhne ve středu 18. října.

„Moc mě těší, že můžeme i letos formou slavnostní akce se zajímavým programem, občerstvením a dárky alespoň částečně vzdát hold a projevit uznání úklidovým pracovníkům. Jedná se o tvrdě pracující kolegy, kteří svoji práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu. Často o večerech, nocích, víkendech. Jejich práce navíc není veřejností vnímána, tak jak by si zasloužila,“ komentuje tuto událost Milada Skutilová ze společnosti Kärcher, která se jako spoluiniciátor podílí na veřejné propagaci této akce na mezinárodní úrovni již od prvního ročníku.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR periodicky sestavuje na základě dotazování obyvatel žebříček povolání podle prestiže. Na spodních příčkách se opakovaně objevují profese jako prodavač/prodavačka, pracovník v zemědělství, pracovník ostrahy, stavební dělník a právě uklízeč/uklízečka.

Slavnostní poděkování nominovaným úklidovým pracovníkům a pracovnicím proběhne celosvětově ve středu 18. října. Na organizaci a podpoře Thank your cleaner day v ČR se podílejí také organizace IFMA (International Facility Management Association) a CAC (Česká asociace úklidu a čištění).


Zdroj:

Michal Hoblík

ASPEN.PR s.r.o.
www.aspen.pr