Nalezená želva

V úterý v odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni k oznamovatelce s nalezenou želvou. Žena se o želvičku do příjezdu postarala a uložila ji do papírové krabice. Hlídce sdělila, že ji nalezla na své zahradě a poblíž nebyl nikdo, kdo by želvu postrádal. Hlídka si od oznamovatelky zvířátko, které bylo menší než dlaň, převzala a na své nové doma bude čekat v útulku.


Zdroj:

Tereza Schliková
Tiskový odbor Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz