Slavnostní zahájení osmého ročníku Plzeňské senior akademie. První hokejové utkání

Včerejší zahájení Plzeňské senior akademie, tentokrát s Městským obvodem Plzeň 1.

V plzeňském L-klubu jsme se včera podíleli na slavnostním zahájení již osmého ročníku Plzeňské senior akademie, do něhož se tentokrát přihlásilo 42 seniorů z Městského obvodu Plzeň 1. Kurz pořádá Městská policie Plzeň, která účastníky v deseti přednáškových blocích seznámí s tématy týkajícími se prevence kriminality. Účastníky přišli přivítat zástupci jak z Městského obvodu Plzeň 1, tak i z řad Městské policie Plzeň. Senioři se zblízka podívají na jednotlivé složky městské policie, dozví se, jak si nenechat ublížit, jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru nebo jak zvládat mimořádné situace. Proniknou též do základů první pomoci a zjistí, jaké nebezpečí skrývají prodejní akce. „Do tohoto projektu se zapojujeme každoročně. Senioři díky němu získají praktické znalosti z oblasti práva a bezpečnosti. Cílem je zejména to, aby se nestali obětmi trestného činu,“ vysvětlil místostarosta Jedničky Jiří Uhlík, v jehož gesci je právě bezpečnost. Součástí projektu jsou čtyři exkurze, a to na operační středisko strážníků a krajských hasičů, do útulku pro zvířata na Borských polích nebo do požární stanice hasičů na Košutce.

 

První hokejové utkání přineslo krásný výsledek a strážníci byli opět u toho.

V průběhu včerejšího prvního extraligového hokejového klání v Plzni mezi HC Škoda Plzeň a HC Oceláři Třinec, jsme opět nechyběli. Strážníci a naše Pořádková jednotka se na zápase podíleli na zajištění bezpečnosti fanoušků, veřejného pořádku a jednotlivé hlídky dohlédly také na dopravní situaci kolem stadionu. Samotný zápas proběhl bez incidentů a komplikací. Zaznamenali jsme celkem 36 dopravních přestupků, sebrali 2 injekční stříkačky, pomáhali jsme invalidní ženě a 1 jsme evidovali vozidlo stojící ve vjezdu. V závěru bychom Vám pro příští zápasy chtěli připomenout, že HC Škoda Plzeň si pro Vás ve spolupráci s DEPO2015 připravil parkování zdarma při domácích zápasech indiánů! Vždy 90 minut před utkáním do 23:00 bude fanouškům k dispozici parkování v DEPO2015 přes vjezd z Presslovy ulice. Do jedenácté hodiny večerní bude nutné si auta odparkovat, pak se areál uzamkne. Připomínáme také, že vstupenka či permanentka na hokejové utkání platí zároveň jako jízdenka na MHD, a to 90 minut před začátkem domácího utkání a ještě 120 minut po jeho skončení.

 


Zdroj:

Schliková Tereza
Tiskový odbor Městské policie Plzeň

Web: www.mpplzen.cz