Nebýt na to sama – akce pro veřejnost (prevence rakoviny prsu) / 14.9.

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU, organizací pro studenty medicíny IFMSA Plzeň a společností Dialog Jessenius, pořádá preventivní akci pro širokou veřejnost pod názvem Nebýt na to sama.

Ve čtvrtek 14.9. v 9.00 h dorazte na setkání ve vnitřním atriu Onkologické a radioterapeutické kliniky, kde bude představena putovní výstava projektu Nebýt na to sama, popisující třináct hrdinek s onkologickým onemocněním, a zároveň proběhne představení současných trendů léčby rakoviny prsu. V prostorách lochotínského areálu, před vchodem F a na parkovišti onkologické kliniky, budou od 9.00-14.00 h odborníci seznamovat širokou veřejnost s problematikou karcinomu prsu, se základními kroky prevence tohoto onemocnění, včetně technik správného samovyšetření prsu.


Zdroj:
Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

mluvčí FN Plzeň

www.fnplzen.cz