Plzeňský kraj naváže užší partnerství s Francií

Inspirativní a věcná diskuse v oblasti zahraniční spolupráce se dnes konala na v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na oficiální setkání s hejtmanem kraje Rudolfem Špotákem a jeho prvním náměstkem Petrem Vankou, jenž má v gesci regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti, dorazil velvyslanec Francie v České republice J. E. Alexise Dutertre společně s  atašé pro vědu a výzkum Véronique Debord-Lazaro. Ze závěru jednání vyplynul společný zájem na vytipování některého z francouzských regionů pro navázání jeho úzké spolupráce s Plzeňským krajem. Od roku 2016 nemá Plzeňský kraj ve Francii žádný partnerský region.

Věcnost jednání provázela dnešní jednání zástupců vedení Plzeňského kraje od samého začátku. Odvinula se od nedávné návštěvy francouzského velvyslance J. E. Alexise Dutertre na setkání Česko-francouzské komory v plzeňském technologickém centru TechTower. I dnes francouzský velvyslanec zdůraznil, jak výrazná je v plzeňském regionu ekonomická přítomnost Francie a zmínil i aktivní dobrou  spolupráci se zdejší Západočeskou univerzitou. „V oblasti průmyslové výroby máme v České republice 5000 podniků, což silnější zastoupení, než je tomu v Rakousku, Maďarsku, Portugalsku a dokonce je to více než v Indii či Korei. Proto je naše přítomnost u vás tolik důležitá a chceme ji dále rozvíjet,“ řekl zástupcům vedení PK J. E. Alexise Dutertre. 

I když jsou vztahy na úrovni diplomatické či na úrovni spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu důležité, mnohem pevnější a silnější základ mají ve chvíli ekonomického propojení. Pevně věřím, že nalezneme společné body, kdy se nám tuto propojenost a spolupráci podaří rozšířit a upevnit,“ prohlásil hejtman R. Špoták s tím, že Plzeňský kraj má zájem na konkrétní úzké spolupráci s některým z francouzských regionů, jako tomu bývalo v minulosti. „Chtěli bychom spolupracovat s takovým regionem, v němž budou zastoupeny všechny segmenty pro možnou spolupráci – od středních a vysokých škol, přes kulturní instituce, firmy až po vědu a výzkum,“  naznačil náměstek Petr Vanka. 

Společné body pro další spolupráci vidí obě strany ve společném prosazování nezbytnosti jaderné energetiky a v oblasti infrastruktury, která spočívá především v budování vysokorychlostních tratí. V této souvislosti hejtman Rudolf Špoták francouzskou stranu informoval o dosavadních jednáních o možné výstavbě gigafactory v Plzeňském regionu. V návaznosti na to uvedl, že ho rovněž těší, že se opět objevil zájem na řešení rychlého železničního propojení Prahy s Mnichovem, který by mohl být v oblasti hospodářské „rychlým zásobovacím kanálem“, neboť zkrátí cestu na čtyři hodiny. Zájem spolupracovat je rovněž v oblasti PPP projektů.

Hejtman Rudolf Špoták spolu s náměstkem Petrem Vankou rovněž přislíbili účast na setkání pořádaném francouzskou stranou s názvem RENDEZ-VOUS AĹA FRANCAISE, kde se potkají nejen zástupci firem, ale také škol, univerzit a vědy a výzkumu. To vše za účelem propojení všech těchto sfér k zajištění větší motivace a mobility pro využití vzdělaných odborníků v ekonomické oblasti a v oblasti rozvoje vědy a výzkumu.

„Vážím si dnešní inspirativní a věcné diskuse a věřím, že se bude v tomto duchu odvíjet naše spolupráce i nadále,“ řekl závěrem hejtman Rudolf Špoták.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz