Klatovské pekárny chtějí vylepšit prostředí pro výuku studentů

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., patří se svými 200 zaměstnanci mezi významné a stabilní zaměstnavatele regionu. Své produkty rozváží po celé republice, vyváží je na Slovensko a do Rakouska a dodává ho do šesti vlastních prodejen. Ve středu se staly dalším místem návštěvy hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka v doprovodu zástupců Úřadu práce a Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje, kteří si stejně jako u předchozích zaměstnavatelů prohlédli provoz a zaměřili se na otázky rozvoje společnosti, personalistiky a její spolupráce se středními a učňovskými školami.

Pekárny v Klatovech patří k úspěšným českým výrobcům pekařských výrobků a lineckého pečiva a její postavení na trhu je, podle vyjádření generální ředitelky Jany Holubové, díky využívání moderních technologií a výstavbě automatické linky na výrobu lineckých rohlíčků, konkurenceschopné. V letošním roce chce firma dosáhnout tržeb ve výši půl miliardy korun. „Naší vizí je, abychom mohli naše produkty dodávat i na německý trh,“ přiblížila hostům budoucí cíle společnosti  J. Holubová. Nyní stojí před realizací nového investičního záměru vybudovat u vstupu do společnosti novou recepci a firemní prodejnu.

V oblasti zajištění pracovních sil patří pekárny k aktivním zaměstnavatelům. Podařilo se jim stabilizovat kmenové pracovníky a  ve svém provozu umožňují každým rokem studentům Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy praktickou výuku tříletých učebních oborů pekař a cukrář. „Chtěli pro studenty vytvořit lepší zázemí, ale při snaze získat dotace narážíme na číslování oborů, na něž mohou být přiděleny,“ upozornila J. Holubová hejtmana kraje. „Podíváme se na to, budeme se prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu tímto problémem určitě zabývat,“ přislíbil vedení společnosti hejtman Rudolf Špoták. Pekárny také využily možnost zaměstnat 30 agenturních pracovníků z řad uprchlíků z Ukrajiny, předvím žen. Profese, které jim však stále chybí, jsou údržbáři, řidiči a obsluhy výrobních linek.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz