Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy slavnostně zahájila provoz v novém kampusu u příležitosti 77. výročí založení fakulty

Akademici, hosté z řad politiků a veřejné správy, zástupci dodavatelů stavby a další hosté se v úterý 8. listopadu sešli na slavnostním shromáždění v nové budově Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, aby u příležitosti 77. výročí založení fakulty symbolicky zahájili provoz dokončeného Univerzitního medicínského centra. Jeho výstavba začala v roce 2012, první etapa byla dokončena v roce 2014. Nyní se již veškerá teoretická výuka mediků přestěhovala do moderního areálu v těsném sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

Na pozvání děkana LFP, prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, byli hosty slavnostního zahájení ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, ministr kultury ČR Mgr. Martin Baxa, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub a další hosté. Přítomni byli též zástupci architektů a projektantů stavby, stejně jako jejích zhotovitelů, mezi nimi Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s., a Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva GEMO a.s.

„Lékařská fakulta v Plzni je dynamicky rozvíjející se fakultou, která ušla za uplynulých 10 let dlouhou cestu plnou skvělých výsledků – nejen výstavbou nového kampusu, ale mnoha mezinárodně viditelnými úspěchy na poli vědecké práce, které zkvalitňují péči o nemocné,“ zhodnotila rozvoj fakulty rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková. „Nové prostory i další moderní přístrojové vybavení včetně simulátorů jistě přispějí mimo jiné k tomu, že zájem o studium medicíny v Plzni bude i nadále intenzivní.“

V první etapě výstavby Univerzitního medicínského centra do roku 2014 bylo vybudováno sídlo pro pět teoretických ústavů a výzkumné Biomedicínské centrum. Celková investice do budov a přístrojů zde dosáhla 462 mil Kč. V letech 2015-16 byla první etapa doplněna výstavbou posluchárny pro 200 osob. Tato část včetně přilehlého bufetu stála 54 mil Kč. Právě dokončená druhá etapa si vyžádala náklady ve výši 1,84 mld Kč, z toho cca 309 mil. Kč připadlo na vybavení.

„Když jsem přebíral vedení fakulty, ležel přede mnou nerozetnutý uzel rozhodnutí, zda druhou etapu stavby vůbec zahájit, s hrozbou nedostatku financí a možnosti zastavení stavby v jejím průběhu, nebo se – možná navždy – vzdát vize dokončeného Univerzitního medicínského centra v Plzni,“ líčí okolnosti vzniku kampusu děkan fakulty prof. Jindřich Fínek. „Rozhodla odvaha podstoupit rozumnou míru rizika, a to jak ve vedení naší fakulty, tak v tehdejším vedení Univerzity Karlovy. A tak jsme nakonec, v horkých měsících letošního léta, po překonání mnohých úskalí spojených s výstavbou, mohli dát pokyn k přestěhování. Po 77 letech existence fakulty jsme všichni pohromadě. Prvním oceněním naší usilovné práce po odhalení fotografií nových interiérů pak byla upřímná slova závisti studentů vyšších ročníků, kterým přišlo líto, že si těchto nových prostor již neužijí.“

V nové sedmipodlažní budově s užitnou plochou 30 000 m2 se nachází 9 výukových ústavů a další pracoviště fakulty včetně související infrastruktury. Moderní technologie do své výbavy získala odborná knihovna, studenti mají k dispozici kolektivní i individuální studovny, odpočívárnu, šatny, kolárnu. Také posluchárny a seminární místnosti nabízejí pedagogům i studentům pokročilé technologie pro výuku. V budově se nachází menza s kavárnou, při dobrém počasí je možno vyjít na terasy či pobytovou střechu, v podzemí je dvoupatrová garáž. Nové zázemí získala i administrativní a technická pracoviště fakulty. Specifickou součástí fakulty je její Simulační centrum, kde studenti nacvičují reálné zákroky na figurínách – simulátorech, od simulátorů základních dovedností pro nácvik kardiopulmonální resuscitace (nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání) a podobných jednodušších úkonů až po pokročilé simulátory stavů z intenzivní a urgentní medicíny.

Lékařská fakulta v Plzni, jediný zástupce Univerzity Karlovy v západočeském regionu, přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní lékařství v českých programech, v anglických programech pak kolem 90 na všeobecné lékařství a 10 na zubní lékařství. Celkově zde ve všech ročnících studuje více než 2000 budoucích lékařů a také na 200 studentů v postgraduálních programech.


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

PR a vnější komunikace

lfp.cuni.cz