V Holýšově zprovoznili opravený most

Opravený silniční most přes řeku Radbuzu byl dnes uveden oficiálně do provozu v Holýšově. Most, který je zásadní spojnicí mezi Holýšovem a Novým Dvorem, byl ve špatném technickém stavu. Rekonstrukci za téměř 25 mil. Kč, která skončila o měsíc dříve proti původnímu plánu, podpořil částkou 4 mil. Kč Plzeňský kraj, její kompletní realizace byla provedena městem Holýšov. Most bude opět sloužit silniční dopravě i pěším v rozsahu, jako před zahájením rekonstrukce.

„Most přes řeku Radbuzu je velmi důležitý pro řadu podniků v průmyslové zóně i pro dopravu dětí do škol. Denně zde dojíždí jen v těchto místech dvacítka dětí do základních škol. Nedaleko mostu je speciálně pro ně na levém břehu řeky Radbuzy zřízena autobusová zastávka. Most je velmi intenzivně využíván také turisty, chodci, cyklisty. V neposlední řadě je most využíván pro dopravu vytěženého dřeva,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že rekonstrukce byla nutná vzhledem k masivnímu zatékání do nosné konstrukce mostu. „Zatížitelnost mostu by tak vlivem zatékání výrazně klesala. Rekonstrukcí bude prodloužena i životnost, provedením kvalitního izolačního systému a odvodnění,“ dodává.

Hlavním základem rekonstrukce bylo odstranění zatékání do mostu, provedení nové hydroizolace a statického zesílení nosného oblouku. Po odstranění svršku mostu (v podstatě zůstal pouze základní, stávající oblouk sloužící jako základ) a zádržného systému bylo nutné obnažit násyp nad obloukem, se stávajícím obloukem spřáhnout novou desku a podélná výztužná žebra – na těchto žebrech pak byla vybetonována nová železobetonová deska. Provedením rekonstrukce došlo ke zvětšení zatížitelnosti, kvalitnějšímu odvodnění mostovky a celého mostu. Most byl uzavřen od března letošního roku, plánovaná rekonstrukce měla trvat do konce listopadu.

Původní most byl dřevěný a  nesl název „Ovčí most“, pravděpodobně podle ovcí, které po něm kdysi přecházely. V roce 1927 byl  tento dřevěný most nahrazen železo-betonovým.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz