Za 15 let snížil ČEZ energetickou náročnost výroby elektřiny o 10 %, další velké úspory připravuje

Skupina ČEZ jde příkladem v úsporném chování i ve svých elektrárnách, kde chce v příštích letech dosáhnout významných úspor ve vnitřní spotřebě a získat další dodatečnou energii instalací bezemisních inovativních zdrojů. Díky tomu předpokládá úhrnné úspory a přidanou výrobu v řádu tisíců megawatthodin ročně.

Dramatický obrat v evropské energetice po únoru 2022 spojený s růstem cen elektřiny a plynu velí dosahovat vyšší efektivity i v samotné výrobě a lépe využívat energetické zdroje. ČEZ se dlouhodobě snaží jít v tomto směru příkladem, například celkovou energetickou náročnost (tedy spotřebu paliva na jednotku vyrobené energie) snížil od roku 2005 o 10 procent. Nyní toto úsilí ještě zintenzivňuje a v dalších měsících chystá sérii úsporných a optimalizačních opatření ve všech typech výrobních zdrojů. Kromě opatření zaměřených na vyšší efektivitu výroby, se zaměřuje také na snižování vlastní spotřeby.  V jednotlivých provozech tak dochází k průběžné výměně svítidel za úspornější LED zářivky v kotelnách, strojovnách i v areálovém osvětlení komunikací nebo k výměně ventilů topných těles, které přinášejí úspory díky lepší regulaci topení. Snižuje se počet osvětlených prostor a omezuje se provoz klimatizací v netechnických místnostech, budovy se zateplují apod.

„V jaderných elektrárnách přináší úspory série čerstvě dokončených i připravovaných modifikací. Jednou z aktuálně dokončených je optimalizace provozu čerpadel pro dopravování vody do chladicích věží v nejaderné části temelínské elektrárny, která využívá moderních metod na zpracování velkých dat (Big Data) a tím zlepšuje ekonomii provozu,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

V Temelíně také počítají s navýšením výroby až o 6 tisíc MWh ročně díky právě zmodernizované blokové výměníkové stanici na druhém bloku. Podobný nárůst by měla dodat identická modernizace na prvním bloku v letech 2023-24.

Šetří i další typy elektráren. V paroplynovém cyklu v Počeradech, kde se aktuální nasazení energeticky méně náročných čerpadel surové vody projeví roční úsporou více než 240 MWh elektřiny, už přemýšlejí dopředu. Nová turbínka nasazená na přívodu plynu a areálová instalace fotovoltaické elektrárny umožní vyrobit ročně megawatthodiny elektřiny navíc. Elektrárna Hodonín vyrábějící elektřinu z biomasy si slibuje významnou optimalizaci ve výrobě díky modernizaci software řídicího systému.

V Tušimicích se zase díky rekonstrukcí osvětlení v hale čističky chladicí vody sníží v této části elektrárny spotřeba minimálně o 20 %. Dojde i na optimalizaci provozu chladicích věží, která spotřebu v této energeticky náročné části srazí o 0,5 %. Celou sérii úsporných patření připravuje provoz Energotrans ve středočeském Mělníku, do dvou let bude například hotova optimalizace a regulace teplovodního vytápění v celém areálu. Investice za 12 milionů korun přinese roční úspory na areálovém teplu ve výši 6 mil. Kč.

I v oblasti obnovitelných zdrojů chce ČEZ vedle rozvojových plánů s cílem vybudovat nové ekologické elektrárny o výkonu 6 tisíc MW hledat další možnosti optimalizace a rezerv ve výrobě. Největší objem vnitřních úspor budou doručovat modernizované vodní elektrárny, které jsou díky efektivnějšímu provozu nových oběžných kol turbín a generátorů schopné přeměnit stejné množství vody v objem vyrobené elektřiny vyšší až o 4 procenta. Kompletně hotovo je z velkých elektráren na Lipně, Slapech a Kamýku, připravuje se modernizace Orlíku nebo Štěchovic.

„Letos jsme dokončili obnovu elektrárny Slapy a připravujeme modernizaci dalších elektráren na Vltavské kaskádě i dalších českých řekách. Získáme tak při příznivých klimatických podmínkách ročně desítky tisíc MWh bezemisní elektřiny navíc. Lepší koordinaci provozu vodních elektráren a optimalizaci energetického využívání vody prospěla modernizace centrálního dispečinku vodních elektráren. Další významné synergie a úspory si slibujeme od připravovaného nového dohledového centra pro všechny vodní, sluneční, větrné a další obnovitelné elektrárny,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ Jan Kalina.

Hlavní potenciál vidí ČEZ v následujícím období v segmentu fotovoltaiky. Díky ročnímu provozu testovací elektrárny v Ledvicích získal datové podklady o vhodnosti jednotlivých typů panelů pro jejich umístění v budoucích velkých parcích. Efektivní nasazení na míru šitých panelů do správných lokalit eliminuje ztráty na výrobě v řádu jednotek procent, což při tisících MW výkonu přinese získání tisíců GWh vyrobené bezemisní elektřiny navíc. Úsporu cenných procent přinesou také plovoucí fotovoltaické elektrárny, jejichž vlastnosti testuje ČEZ na horní nádrži přečerpávací elektrárny ve středočeských Štěchovicích. Plovoucí instalace FVE přispějí ke snížení tepelných ztrát hlavně v létě a ke zvyšování výroby díky přirozenému chlazení panelů pomocí vodní hladiny.

Energetické provozy nespoří jen energie, ale i cenné vstupní suroviny v čele s vodou. V roce 2021 elektrárny v České republice uspořily 50 milionů kubíků povrchové vody, spotřebu pitné vody snížily o 18 %. ČEZ plánuje dosahovat výrazných úspor cenné základní tekutiny i nadále. Miliony kubíků vody uspoří v provozech např. díky vestavbám v chladicích věžích snižujících odpar surové vody nebo snižováním výroby v uhelných elektrárnách. Zásadní je také recyklace vody, která energetikům již jednou posloužila. Voda z chladicích cyklů opouštějící klasické elektrárny tak svou sílu ještě jednou poskytuje vodním turbínám například v Mělníce, Kořensku pod jadernou elektrárnou Temelín a také v Ledvicích, kde pohání unikátní odvalovací turbíny. Další typ pracující efektivně na nízkém vodním spádu, dvojice tzv. vírových vodních turbín, je nasazena na malé vodní elektrárně Želina. Podobná řešení budou postupně instalována v dalších energetických provozech.

Příklady investic ČEZ do úspor energií a optimalizace výroby:

  • Jaderná elektrárna Temelín: optimalizace provozu čerpadel díky moderní matematické metodě zpracování velkých dat (Big data) využívající provozní a meteorologická data za posledních pět let – dokončení léto 2022 – úspora až 4 000 MWh bezemisní elektřiny
  • Vodní elektrárna Slapy: komplexní modernizace soustrojí TG2 – dokončení léto 2022 – nárůst roční výroby o 10 tisíc MWh
  • Inovativní vodní turbíny pro nízké vodní spády v elektrárně Ledvice – dokončení léto 2020 – dodatečná roční výroba 3,7 MWh pokryje spotřebu osvětlení ledvické čističky odpadních vod

 


Zdroj:

Martin Schreier

Útvar komunikace Skupina ČEZ

www.cez.cz