Kraj a další partneři budou pokračovat v přeshraniční spolupráci s Bavorskem

Ještě další 2 projekty bude možné v samotném závěru programového období zrealizovat v rámci programu EÚS 2014 – 2020 mezi Českou republikou  a Svobodným státem Bavorsko. Rozhodl o tom v polovině května 14. Monitorovací výbor programu. Jeden z projektů je z území našeho regionu.

Za Karlovarský kraj získá v rámci prioritní osy č. 4 finanční podporu projekt „Budeme digitální – virtuální pomocník pro komunikaci ve veřejné správě“, a to v celkové výši 117 018,48 EUR. Vedoucím partnerem projektu je EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V., projektovými partnery na české straně jsou Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS a Západočeská univerzita v Plzni. „Cílem tohoto desetiměsíčního projektu je vytvoření mobilní aplikace, která má pomoci se lépe orientovat v organizaci veřejné správy sousední země. Projekt navazuje na vytvoření dvoujazyčného průvodce veřejnou správou v tištěné verzi. Průvodce a aplikace budou v rámci školení,  exkurzí a jazykových kurzů představeny účastníkům, ověřeny a aplikace se podle zpětné vazby a zkušeností upraví,“ popsal krajský radní Patrik Pizinger. V rámci těchto aktivit se budou setkávat dotčení aktéři, mezi kterými by tak měla vzniknout trvalá spolupráce. Cílovými skupinami projektu jsou mimo jiné orgány veřejné správy.

Také v novém programovém období do roku 2027 bude Karlovarský kraj pokračovat ve spolupráci s Bavorskem. Podporu společných projektů a aktivit umožní Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Na ustavujícím zasedání Monitorovacího výboru programu dne 12. května 2022 to potvrdili zástupci obou partnerských stran.

Evropská územní spolupráce (INTERREG) je jedním z cílů v rámci strukturální podpory EU, který je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). „Jednotlivé oblasti a cíle programu v zásadě odpovídají tomu, co v současnosti Karlovarský kraj řeší. Je to například posílení výzkumných a inovačních kapacit, přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí, vzdělávání, kultura a udržitelný cestovní ruch i lepší správa a spolupráce. O dotaci v rámci programu budou moci žádat kraje, obce, veřejné vysoké školy a výzkumné organizace i školy a školská zařízení,“ upřesnil Patrik Pizinger. Celková alokace programu přesahuje 99 milionů EUR a žadatel může získat dotaci do výše 80 procent plánovaných výdajů.

Programový dokument Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 byl již schválen Evropskou komisí a zájemci jej naleznou na nových webových stránkách Programu: https://www.by-cz.eu/cs/. V platnosti ale zůstává i web k programovému období 2014 – 2020: https://2014-2020.by-cz.eu/cs/aktuality/

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.kr-karlovarsky.cz