Dvacítka manažerů firem diskutovala s hejtmanem R. Špotákem u kulatého stolu

Technické vzdělávání, kvalifikovaná pracovní síla, zaměstnávání zahraničních pracovníků, spolupráce s Ivano-Franskivskou oblastí na Ukrajině a případná výstavba továrny na výrobu baterií do elektromobilů v Líních u Plzně, taková byla témata setkání hejtmana kraje Rudolfa Špotáka s dvacítkou generálních manažerů velkých zaměstnavatelů Plzeňského kraje u společného kulatého stolu. Uspořádala ho ve středu 8. června 2022 Obchodní a průmyslová komora Regensburg ve společnosti GRAMMER s.r.o. v Tachově. Většina společností jsou členy Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje.

Diskusi s manažery dvacítky firem předcházela návštěva hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petra Vanky  společnosti BORGERS CS spol. s.r.o.. I v této firmě,  která vyvíjí a vyrábí automobilové díly, se staly hlavními tématy technické vzdělávání a zaměstnávání ukrajinských uprchlíků. „Aktuálně se společnost stará o 118 ukrajinských uprchlíků a 61 dětí, včetně zajištění jejich zázemí“ informoval představitele kraje, jednatel společnosti Vladimír Pašek s tím, že v rámci celkového počtu zaměstnanců počítají s podílem těch agenturních ve výši 10 procent. Hejtman Rudolf Špoták poděkoval vedení společnosti za péči o ukrajinské uprchlíky a informoval je o záměru Plzeňského kraje zřídit u svého nového partnerského regionu v Ivano-Frankivské oblasti na Ukrajině, s níž kraj nedáno navázal spolupráci, zřídit kontaktní centrum, jehož prostřednictvím by mohlo docházet ke přímým kontaktům s ukrajinskými firmami, ne přes prostředníky. „Byl by to obdobný point, jako má Plzeňský kraj v Bruselu a byl by určen pro rozvoj spolupráce ve všech oblastech – kulturní, společenské, cestovního ruchu včetně průmyslové,“ přiblížil představu vedení Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

O tomto záměru směřujícímu k dalšímu rozvoji spolupráce s novým ukrajinským partnerem informoval Rudolf Špoták také při diskusi u kulatého stolu další dvacítku manažerů společností, které jsou většinou stejně jako firma BORGERS s.r.o., členy Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. V souvislosti se situací na pracovním trhu jim sdělil, že z 65 tisíc uprchlíků zaměstnaných v ČR jich pracuje aktuálně v Plzeňském kraji cca 8 200. „To ukazuje, že mnohé firmy jsou zaměstnávání uprchlíků otevřeny. Přicházejí s nimi i děti a přináší to s sebou vícenáklady. Věříme ale, že i oni se pro vás stanou do budoucna zaměstnanci a v konečném důsledku to přinese prospěch vám i společnosti,“ řekl manažerům R. Špoták.

Vyjádřil se také k jejich dotazům ohledně postoje Plzeňského kraje k možné výstavbě gigafactory zaměřené na výrobu baterií pro elektromobily v prostoru letiště Líně. V reakci na obavy manažerů z odčerpání  pracovních sil při případném vzniku této nové továrny zdůraznil, že jednání jsou v samém počátku a že o případné výstavbě bude rozhodovat vláda, ne Plzeňský kraj. „Jediné, co vám chci slíbit, je, že Plzeňský kraj bude prosazovat, aby byla nejdříve vybudována kompletní sociální infrastruktura, tedy školy, školky, silnice, napojení na dálnici, železnici atd., a teprve pak by vznikla fabrika. Rozhodně nechceme opakovat situaci v Kvasinách,“ prohlásil R. Špoták.

V návaznosti na situaci na pracovním trhu, kdy se v Plzeňském kraji pohybuje nezaměstnanost na úrovni pouhých 2,5 procenta, debatovali účastníci diskuse o odborném školství. Hejtman Rudolf Špoták je informoval, že ještě následující tři ročníky počtu žáků na základních školách budou silné a je možné získat jejich pozornost pro technické obory. „Zjišťujeme, že propagaci technického vzdělávání musíme snížit o jeden level. Zaměřit ho ze středních škol na mladší děti – žáky základních škol. V nich musíme podnítit zájem o technické obory a musíme spolupracovat se školami tak, aby žáci chtěli pracovat na automatech a v moderním výrobním prostředí. Na to se chceme v příštím roce zaměřit a přiblížit jim technické obory,“ konstatoval hejtman R. Špoták. V tomto směru zástupci firem naznačili vedení kraje silnou podporu a zájem na společném cíli spolupracovat. Vhodnou platformou pro tuto spolupráci je i  Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje.

Dalšího setkání s vedením kraje koncem měsíce září se proto společně s hejtmanem Rudolfem Špotákem zúčastní jednání také radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc, aby zástupce informoval, jaké kroky a projekty v tomto směru Plzeňský kraj podniká a připravuje.

Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje

Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje je platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a vzdělávací instituce. Jejím cílem je řešení problémů na trhu práce a podpora rozvoje lidského kapitálu kraje. Aktuálně sdružuje 120 partnerů, kteří reprezentují přes třetinu všech zaměstnanců v kraji. Vytváří analýzy a predikce, pořádá semináře, podporuje spolupráci škol a firem. Realizaci Paktu zaměstnanosti zajišťuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz