Desatero k lehčímu učení

Učení doma nemusí být pro každého zrovna to pravé. Shrnuli jsme pro vás 10 nejdůležitějších bodů jak si ho ulehčit.

Zabraňte nepochopení

Buďte velmi ostražití na slova – ujistěte se, že dítě rozumí každému napsanému slovu v zadání, v samotném úkolu a také všemu co říkáte, když učivo vysvětlujete! Stačí jedno nepochopené slovo a dítě přestane učivu rozumět. Např.: zeměpis (země-pis), zájmena (dávají se ZA podstatná JMÉNA záměnou: místo „maminka“ – ona)

 

Používejte obrázky

Dítě si často nedovede představit to, co se učí. Když není učebnice dost názorná, vezměte si na pomoc encyklopedie s obrázky, či internet. Jestliže neví jak spočítat slovní úlohu, pomozte mu s jejím nakreslením.

 

Postupujte od jednodušších věcí ke složitějším

Např.: Jestliže si dítě plete násobilku, vraťte se zpátky a procvičujte ji postupně. Na násobilku třemi jděte, až když umí násobit dvěma. U pravopisu je třeba zopakovat a procvičit nejdříve každé pravidlo zvlášť, teprve potom je můžeme promíchat.

 

Nesdělujte hned řešení

Umím to, protože jsem si na to přišel sám! Veďte dítě k tomu, aby si na věci přišlo samo. Neříkejte mu hned řešení, nevnucujte mu svůj způsob myšlení. Raději se ptejte, jak tomu rozumí, nechte si to od něj vysvětlit. Dejte mu čas, aby nad učivem přemýšlelo.

 

Nekritizujte

Žádný učený z nebe nespadl. Neříkejte dítěti, že už to „dávno mělo umět“. Ono není hloupé, ví to i bez vás. Neustálým upozorňováním na chyby a znehodnocováním dosáhnete pouze toho, že se dítě bude vyhýbat učení a přestane se snažit.

 

Chvalte

Obraťte svojí pozornost k tomu, co dítě dělá dobře, i když to bude jen drobnost. Tu pochvalte! Chválení není rozmazlování. Je to potvrzení, že vidíte, jak se vaše dítě snaží. Bude se snažit víc a víc. Chválením vyhrajete hned dvakrát: za prvé – dítě se bude chtít učit a zažívat úspěch, za druhé – dáte mu skvělý základ do života, aby umělo také chválit.

 

Buďte trpěliví

Častý důvod, proč se dítě nenaučí číst, nebo čte špatně, jsou dospělí, kteří jsou netrpěliví a nervózní. Už zapomněli, jak dlouho to trvalo jim. Dejte svému dítěti šanci, aby to zvládlo v čase, který potřebuje a ne v čase, který si vy myslíte, že je správný.

 

Udělejte předmět zajímavým

Ukažte svému dítěti propojení toho, co se učí ve škole, s reálným životem. Nechte dítě platit v obchodě, aby se naučilo rozměňování a počítání. Vezměte si je do kuchyně k vážení surovin při pečení, do dílny k měření a rozvoji zručnosti. Objevujte a popisujte stromy, rostliny, pozorujte měnící se přírodu.

 

Všeho moc škodí

Netrvejte na tom, že vaše dítě musí odříkat učivo zpaměti slovo od slova. Mnohem důležitější je, když se umí vyjádřit vlastními slovy, rozumí tomu a umí to použít. Děti nejsou stroje. Nebojte se zařadit do učení hru a pohyb – buďte kreativní! Hry se slovy dětem rozšíří slovní zásobu, odstraní zapomínání písmenek při psaní. „Člověče nezlob se“ s dvěma kostkami vám zase značně zkrátí dobu strávenou nudnými počty a ještě zažijete spoustu zábavy!

 

Nechte je přispívat

Když dokážeme, aby dítě přispívalo v domácnosti, bude se cítit velmi hodnotné. Bude si vážit sebe a věcí, které mu byly dány. Pokud nemusí dělat nic, bude se cítit špatně a dávat to najevo neposlušností a nevážením si svých věcí. Chcete-li, aby vaše dítě bylo šťastné, fungovalo dobře doma i ve škole, dejte mu hodně práce a až potom je odměňte volným časem, nebo odměnou.

Máte toho doma až nad hlavu?

Vyřešte problémy s učením – nechuť k učení, nedostatek soustředěnosti, problémy s i/y, potíže s matematikou, špatné známky, poruchy učení, dyslexie, dysgrafie a další ve Studijním centru BASIC. Zavolejte a domluvte si bezplatnou informační schůzku: 377 222 250, 739 355 203.

 

Studijní centrum BASIC

Veleslavínova 55/12

301 00 Plzeň

www.basic.cz