Střední škola Kralovice – maturita ve stínu COVIDu

Současná epidemická situace trvá více než rok a dalo by se s nadsázkou říci, že už jsme si na tento nepříznivý stav zvykli. Bohužel nikdo v tuto chvíli netuší, kdy covidová doba odezní. Jedno je ale jisté. Epidemie přinesla spoustu bolesti, zármutku nad ztrátou milovaných osob, ale také strachu o své blízké, velké ekonomické ztráty i řadu pochybností, jak se s tím vším co nejlépe v budoucnosti vypořádat. Jedním z mála pozitiv, o kterých lze hovořit, je ale poznání, že lidská solidarita a naděje v lepší zítřky stále fungují. Své o tom ví i žáci a žákyně zejména čtvrtého ročníku Střední školy v Kralovicích, kteří letos na jaře budou ukončovat své maturitní vzdělávání v oboru Sociální činnost.

Hned zpočátku pandemie byli zletilí žáci, vzhledem ke svému studijnímu oboru, kontaktováni a zařazeni do registru potřebných profesí a někteří z nich byli „nasazeni“ do přední linie v boji proti Covidu-19. Většina žáků pracovala v době epidemie v oblasti sociálních služeb, zejména v domovech pro seniory. Museli nahradit pracovníky, kteří buď onemocněli, nebo byli v karanténě, a o klienty nemohli pečovat. Šlo zejména o poskytování stravy klientům, zajištění osobní hygieny, polohování, doprovod na lékařská vyšetření a o náplň volného času klientů, kteří v té době nemohli osobně komunikovat se svými blízkými. Zpravidla se jednalo o náročné 12hodinové směny, které byly podle vyjádření žáků náročné fyzicky, ale zejména psychicky. Problémem pro žáky nebyla permanentní činnost v ochranných oblecích, respirátorech nebo neustálá desinfekce. Daleko víc na ně doléhalo to, že pracovali s klienty, kteří jim před očima odcházeli ze života. Na umírání není nikdo dostatečně připraven.Díky probíhajícímu očkování klientů domovů pro seniory se situace postupně konsoliduje, ale pracovní povinnost některých žáků trvá stále. Je pro ně velmi komplikované vykonávat náročnou práci v péči o seniory, a navíc se připravovat ke zkoušce z dospělosti. Nakonec, podobně jako vloni na jaře, padlo i letos rozhodnutí, že těmto žákům bude maturitní zkouška mírně redukována. V tomto školním roce nebudou maturanti konat písemné maturitní práce. Praktickou maturitní zkoušku však skládají naši žáci beze změny jen s tím rozdílem, že zkoušet se nebude v reálném sociálním zařízení ale v odborné školní učebně.


Další úprava letošní maturity se týká možnosti volby žáků, zda vykonat ústní zkoušku z jazyka českého a anglického, nebo nevykonat. Na zvážení svého rozhodnutí měli letošní maturanti čas do konce dubna.

Významnější změna také čeká ty žáky, kteří plní své pracovní povinnosti na exponovaném pracovišti a odpracují zde minimálně 160 hodin. Ti si budou moci zvolit sami, zda budou konat didaktické testy z češtiny a angličtiny. A pak už jim zbydou „pouze“ dva jimi zvolené ústní profilové předměty-právo a sociální služby, speciální pedagogika nebo psychologie. Věříme, že zvládnou celou maturitu stejně, jako zvládají své pracovní povinnosti v době epidemie a budou úspěšní, jako jejich loňští spolužáci.

Je pravda, že takhle „naostro“ vstoupit do pracovního procesu si nikdo z našich žáků nejspíš nepředstavoval, ale mimořádná situace vyžaduje mimořádné činy. A my ve škole si jich za to vážíme.