Pomoci přírodě může každý z nás – oslavme Den Země úklidem

Nakládání s odpadem je celosvětovým problémem. Jeho řešení ale musí začít na lokální úrovni. Zaměstnanci Lázeňských lesů Karlovy Vary (LLKV) ročně posbírají třicet tun odpadků. Každý rok znamenají mzdy uklízejících pracovníků a doprava na sběrné místo náklady ve výši 170 tisíc korun. Přesto se zdá tato nekonečná práce téměř neviditelná a lázeňské lesy pravidelně odpovídají na dotazy nespokojených návštěvníků, proč nejsou vyhlídková místa a porosty uklizené. Správa lesů proto apeluje na každého návštěvníka, aby se k prostoru, který využívá k rekreaci, choval zodpovědně a odpadky po sobě uklízel.

Pro podporu všímavosti a zapojení obyvatel města do vyčištění lesního prostředí od odpadu naplánovaly lázeňské lesy ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary a Správou lázeňských parků úklidovou akci v rámci oslav Dne Země.

Za pytel odpadků čeká sběrače odměna

Zájemci z Karlových Varů i okolí si můžou vyzvednout pytle a rukavice v kavárnách na Svatém Linhartu v pondělí až čtvrtek od 11 do 17 hodin, v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin, a na Goethově vyhlídce v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Na magistrátu (ul. Moskevská) budou pomůcky dostupné u informačního pultu v úředních hodinách. Po odevzdání pytle plného odpadků v kavárně dostanou sběrači odměnu. Zároveň se mohou zapojit do soutěže – v kavárně si vzít pracovní list s otázkami, které je povedou po známých místech lázeňských lesů a zároveň jim pomůžou k nalezení správné odpovědi. Fotografická soutěž, která vybídne zájemce k zachycení míst před a po úklidu, bude vyhlášena na facebookových stránkách LLKV. Celá úklidová výzva bude probíhat od 1. do 22. dubna.

 

Odpadkové koše narušují ráz krajiny

Odpovědný přístup a zapojení návštěvníků lesa do úklidu vnímá správa lesů jako schůdnější řešení než umísťování odpadkových košů. „Odpadkové koše v lese umísťovat nehodláme, protože by došlo k další ekonomické zátěži naší společnosti, a navíc k narušení přírodního rázu prostředí,“ vysvětluje svůj přístup ředitel lázeňských lesů, Stanislav Dvořák, a zároveň tím odpovídá na velmi častý dotaz veřejnosti. „Povinností každého návštěvníka je, že odpadky, které si do lesa na svou procházku donese, také odnese zpátky do svého bydliště, tak jak je to zvykem všude ve vyspělé společnosti,“ doplňuje. A právě od úklidové akce si slibuje zvýšení zájmu návštěvníků o ochranu a údržbu míst, která mají sloužit k relaxaci velkému množství lidí. Zapojení veřejnosti do úklidu navíc pomůže ušetřit prostředky, které mohou být využity k opravě altánů, vyhlídek či cest.

Za čistotu prostředí nese zodpovědnost každý návštěvník

Roční objem sebraného odpadu v lázeňských lesích představuje dvě plně naložené Tatry. Ještě větší zátěží pro životní prostředí jsou však obaly, zbytky jídla a nepotřebné věci, které v lese zůstanou. Vyplivnutá žvýkačka bude v půdě ležet dalších 50 let, dětské plenky 250 roků! Odhozený ohryzek nebo slupka od banánu se zdají být zanedbatelné, avšak i ty zatíží půdu na několik týdnů až měsíců.

„Nelze spoléhat na to, že odpadky skryje sníh nebo provinilce nikdo nevidí, na některých místech v lesích jsou nainstalované fotopasti,“ upozorňuje ředitel. „Může se stát, že začneme návštěvníky našich stránek bavit snímky a nahrávkami těchto hříšníků!“ Raději než donucením, pojďme cestou převzetí zodpovědnosti za prostor, kam se rádi vracíme a kde si chceme odpočnout! Slouží nám všem, my všichni z něj čerpáme užitek, a proto také každý z nás může ke zpříjemnění a ochraně životního prostředí přispět!

Bližší informace o úklidové akci budou zveřejněny na stránkách lázeňských lesů www.llkv.cz

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz