Reklamace bez obalu

Dobrý den, firma nám dodala sprchový kout, ale když nám ho přišel řemeslník zabudovat, tak zjistil, že jsou dveře na druhou stranu, než jsme si objednali. Když jsme uplatnili reklamaci, tak nám řekli, že musíme sprchový kout vrátit i s obalem. Ten už jsme ale vyhodili a nemáme ho. Můžete nám poradit?

ilustrační foto

 

Příslušné zákony, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), v platném znění, ani zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS), v platném znění, spotřebiteli v souvislosti s uplatněním reklamace žádnou takovou povinnost neukládají. Naopak obecná ustanovení o závazcích ze smluv, uzavíraných se spotřebitelem, tj. smluv spotřebitelských, konkrétně ustanovení § 1814 písm. a) se zvláště zakazují ujednání, která vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy. Prodávající by totiž jako podnikatel nepřípustným způsobem omezil váš přístup k právům z vad zboží, čímž by porušil zákon.
Ustanovení § 13 ZOS prodávajícímu ukládá povinnost spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, tj. reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. V případě, že by prodávající opět jakýmkoli způsobem vyloučil nebo omezil spotřebitelova práva z vadného plnění, a to ustanovením v obchodních podmínkách či reklamačním řádu, nepřihlíží se k němu.
Doporučuji upozornit prodávajícího na příslušná zákonná ustanovení, uvedená výše, event. doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci nebo vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz