Kraj eviduje a koordinuje dobrovolníky napříč obory

Plzeňský kraj eviduje dobrovolníky prostřednictvím databáze, a to napříč všemi obory. Ve spolupráci s dalšími organizacemi a firmami zajišťuje kraj rozvoz ochranných prostředků darovaných firmami, koordinuje šití roušek i komunikaci mezi organizacemi.

Zhruba před měsícem spustil Plzeňský kraj v mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 evidenci dobrovolníků za všech oblastí. Registrace do databáze i nadále funguje na webu Plzeňského kraje ZDE.

Dosud se přihlásilo 273 dobrovolníků, z toho 136 z oblasti zdravotnictví a 137 pro další oblasti. Koordinaci všech nezdravotnických dobrovolníků mimo Plzeň se zajišťuje ve spolupráci s krajem Český červený kříž a centrum TOTEM, z.s. spolupracuje s dobrovolníky pro město Plzeň.

Šití roušek

Plzeňský kraj zorganizoval šití roušek na pracovištích dvou středních škol (Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá a Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, pracoviště Křimice). Zapojili se také někteří zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje a společně s dalšími dobrovolníky šijícími doma se podařilo vyrobit celkem 17 378 roušek.

Firma Maurice Ward Logistics Plzeňskému kraji bezplatně pomáhala s distribucí látek pro domácí šití roušek, svážela již hotové a dle potřeb předávala převážně zdravotnickým zařízením a pečovatelským domům. Těmto organizacím na vlastní náklady zajišťovala ochranné pomůcky (rukavice, dezinfekce, ochranné štíty, obleky, brýle) a Plzeňskému kraji vypomohla s distribucí dezinfekce obcím s rozšířenou působností. Pomoc v podobě roušek, štítů a občerstvení či květin distribuovala firma také do krajských nemocnic a záchranářům.

Šicí dílna Českého červeného kříže se skupinou Roušky Plzeň vyrobily 6500 bavlněných roušek. V posledních dnech byly tyto ochranné pomůcky předávány hlavně sociálním službám, ale i mnoha dalším organizacím v kraji. Český červený kříž komunikuje s obcemi  a zprostředkovává dobrovolnickou činnost, na téma koronaviru organizuje webináře, pro seniory zajišťuje nákupy a psychickou podporu na telefonu, dobrovolníci „v záloze“ jsou připraveni kdykoliv pomoci. ČČK spolupracuje také se skupinou „Jen chtít nestačí“, kterou tvoří převážně zaměstnanci výše zmíněné firmy, kteří se zapojují v dobrovolnické činnosti v rozvozu i šití roušek.

Dobrovolníci ve zdravotnictví a sociálních službách

V databázi je přihlášeno zhruba 150 zdravotnických dobrovolníků (lékařů 10, studentů 5. a 6. ročníku lékařské fakulty 79, nelékařských pracovníků 54 a studentů nelékařských oborů 8). V současné době je proškoleno asi 30 studentů lékařské fakulty. Jejich proškolení probíhalo ve FN Plzeň na infekční klinice. Ti pracují na odběrových místech ve Stodu, Rokycanech a Domažlicích.

Pomoc probíhá i díky dalším organizacím

Řada dalších skupin a organizací v kraji v současných dnech tvrdě pracuje na tom, aby v rámci svých možností zajistili nejnutnější pomoc – některé jsou viditelné více, jiné méně, ale všechny jsou stejně důležité a patří jim velké poděkování. Jsou to např. Diecézní charita Plzeň,  Domovinka, Ledovec z. s., Ponton z. s., Point 14 z. ú., Adra o.p.s., řada dobrovolnických skupin napříč celým krajem. Bez jejich pomoci by současnou situaci nebylo možné zvládnout a Plzeňský kraj by jim touto cestou chtěl poděkovat za jejich práci.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz