Nýrsko díky EU rozšířilo svou nabídku pro turisty

Takřka 9 milionů korun z Evropské unie napomohlo vybudování sportovního areálu, in-line dráhy a objektů nutného zázemí v Nýrsku. Tento areál a dráha jsou v zimních měsících využívány pro běh na lyžích. Na vybudování areálu získalo město Nýrsko před pěti lety dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.


„Cílem projektu bylo vybudovat odpovídající infrastrukturu cestovního ruchu v regionu, kde do té doby chyběla. Turisté oblast vyhledávali především kvůli zachovalému přírodnímu prostředí, krajině bez zásahů průmyslu a bohaté historii. Město ale chtělo přilákat i nové návštěvníky,“ uvedla Michaela Čermáková Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který dotaci poskytl.

Díky dotaci vzniklo sportovně-rekreační zařízení, zahrnující in-line dráhu, dětské hřiště a trenažéry pro dospělé. „Došlo k propojení sportovně rekreačního areálu s již existujícím lesním divadlem, lyžařským svahem, cvičištěm kynologického klubu a hřištěm pro malou kopanou. Na protějším břehu řeky se nachází navíc ještě autokemp, tenisové kurty, volejbalové hřiště a koupaliště. Nabídka cestovního ruchu oblasti Nýrska tak byla efektivně propojena,“ řekl Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

Nový areál byl navázán na ubytovací kapacity v okolí, dále na cyklotrasu a byl propojen s nabídkou služeb autokempu Nýrsko. „Region tak díky pomoci z Evropské unie nabízí nové zajímavosti, vhodně doplňující zachovalé přírodní prostředí a kulturní památky,“ doplnil Ivo Grüner.


Zdroj:

Ivana Kerlesová

kerlesova@komunik.cz