Vítězem krajského kola Vesnice roku 2019 se stal Hazlov

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 se stal v Karlovarském kraji Hazlov u Aše. Obec obdrží Zlatou stuhu a bude hájit barvy našeho regionu v celostátním kole 25. ročníku soutěže. Akci vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

Do krajského kola Vesnice roku se letos přihlásilo 22 obcí. „Myslím, že velký kus práce za sebou mají všechny přihlášené obce, a těší mě vítězství Hazlova i další udělené ceny. Úspěch v této soutěži není jenom důkazem schopností starostů, ale především je to aktivita občanů a jejich chuť zapojit se do dění v obci. S radostí se s lidmi z Hazlova setkám právě při oslavě zisku titulu a postupu do celostátního kola,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.

 

Výsledek hodnocení nadchl starostku Hazlova Lenku Dvořákovou: „Mám ohromnou radost, je to pochvala a ocenění pro všechny naše šikovné a aktivní občany, kteří se podílejí na životě v obci. Jednou z nejhezčích akcí u nás je Den dětí, do jehož organizace se zapojují opravdu všechny spolky. Moc všem děkuji, že jsme dokázali uspět,“ uvedla. Slavnostní ceremoniál předání Zlaté stuhy se v Hazlově uskuteční v průběhu srpna.

 

Krajského kola soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají do 7500 obyvatel a vlastní dokumenty zabývající se rozvojem obce. Držitele titulu i ostatní oceněné obce vybírá hodnotitelská komise, kterou v tomto ročníku vedla Rita Skalová, starostka města Skalná, jež v soutěži zvítězilo v roce 2017.  Hodnotí se především aktivita občanů, společenský život, občanská vybavenost a péče o veřejná prostranství, ale i využití informačních technologií. „Hazlov byl komisí oceněn především za komplexní rozvoj celé obce, za bohatý spolkový, kulturní a společenský život. Ocenili jsme kvalitu veřejného prostranství i péči o zeleň a vodní plochy. Výborně obec spolupracuje s podnikatelskými a zemědělskými subjekty, zaměřuje se na práci s dětmi a výchovu k ochraně životního prostředí. Hazlov působí jako velmi příjemné místo k životu,“ uvedla Rita Skalová, předsedkyně komise a starostka města Skalná.

 

Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny 14. září 2019 na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo celkem 205 obcí z celé ČR.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz

 

Foto: www.obechazlov.cz