Infocentrum města Karlovy Vary má nového ředitele

Infocentrum města Karlovy Vary povede Radek Volf. V rámci výběrového řízení, které vyhlásila správní rada této městské obecně prospěšné společnosti, předložil nejlepší strategii rozvoje cestovního ruchu v Karlových Varech.

Radek Volf již v Infocentru města Karlovy Vary pracoval. V letech 2001-2012 působil na pozici technického asistenta ředitele, později jako vedoucí on-line marketingové sekce společnosti. Díky tomu má hluboké znalosti o fungování karlovarského informačního centra, stál u mnoha projektů, které společnost využívá dodnes.

Po odchodu z infocentra založil úspěšnou marketingovou společnost, která poskytuje servis mnoha subjektům působícím v lázeňství a cestovním ruchu. Má tak bohaté zkušenosti i „z druhé strany“.

Ředitelem obecně prospěšné společnosti Infocentrum města Karlovy Vary bude Radek Volf od 1. dubna 2019.

 


Zdroj:

Helena Kyselá, tisková mluvčí

mmkv.cz