Karlovarský kraj finančně podpoří jednotky dobrovolných hasičů v obcích

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dostanou i v letošním roce dotaci z krajského rozpočtu. Rada kraje odsouhlasila, že celková suma ve výši 11 400 000 korun půjde do 56 obcí v regionu. Poskytnutí dotací ještě musí posvětit krajské zastupitelstvo na svém zasedání 25. dubna 2019.

Částka určená k rozdělení jednotkám dobrovolných hasičů přitom zahrnuje investiční a neinvestiční dotace. „Jedná se mimo jiné o pořízení cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů, vybavení ochrannými i komunikačními prostředky, dýchacími přístroji, čerpadly nebo speciálními obleky. Nejvyšší dotaci by přitom měla získat obec Kyselka právě na zakoupení nové cisterny. Příspěvky z krajského rozpočtu pomáhají dobrovolným hasičům pořídit často velmi nákladné vybavení, které by obce bez dotací nebyly schopny zafinancovat,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Žádosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí posuzuje Komise Rady Karlovarského kraje pro rozdělování dotací JSDH obcí Karlovarského kraje. „V tomto ohledu například máme na zřeteli to, že obce žádají o poskytnutí státní investiční dotace na pořízení cisterny či dopravních automobilů v rámci programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Získání této dotace je podmínkou k poskytnutí finanční podpory kraje,“ vysvětlil Petr Kubis.


Zdroj:
Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz