Výstava v galerii Supermarket WC / 15.3.-28.6.

Nová sezóna v galerie Supermarket WC byla zahájena vernisáží výstavy Cesta SUPŠ studentů oboru Design keramiky a porcelánu.

Přijďte se podívat, jak vzniká porcelán a jak dlouhá je cesta od prvních návrhů až po porcelánový výrobek či finální dekor. Vytvořili jsme také prostor pro Váš designérský talent a kreativitu v naší dílničce pro veřejnost, která je součástí výstavy. Pro školy je připraven edukativní program včetně dílny. Bližší informace, případné objednání dílny najdete na webových stánkách galerie.

Porcelán a jeho výroba má v našem kraji dlouholetou tradici a my bychom touto výstavou a dílnami rádi přispěli ke zvýšení zájmu o tradiční řemeslo a odborné vzdělání.

Výstava otevřena od 15. 3. – 28. 6. 2019, každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.

Bližší info: www.supermarketwc.cz

CESTA SUPŠ…

Výstava  oboru Design keramiky a porcelánu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary představuje tvorbu studentů tohoto oboru . Smyslem studia a jeho výhodou je zvládnutí celého procesu vzniku porcelánového výrobku. U vlastního navrhování designu porcelánu se postupuje od jednoduchých úkolů v prvním ročníku ke složitým osobitým realizacím v maturitní práci. Během studia je u žáků kladen důraz na rozvoj estetického cítění a výtvarného myšlení. Vytvářejí si nový pohled na funkci a funkčnost předmětu v kontextu s okolním světem současného umění a designu.

Instalace představuje dlouhou cestu od inspirace k realizaci nápadu a konečné prezentaci výrobku. Porcelán se tak stává prostředkem k sebevyjádření a objevení osobitého tvůrčího potenciálu.

Součástí výstavy je interaktivní dílna, ve které si návštěvníci mohou vyzkoušet svůj designérský talent, projevit kreativitu a šikovnost. Dílnu můžete navštívit po celou dobu výstavy.

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ

V roce 1872 vznikla ve Znojmě první keramická škola zemí Koruny české. V roce 1922 dochází k přestěhování školy do Karlových Varů a to v důsledku výrazného rozvoje výroby porcelánu v této oblasti. O rok později se rozbíhá výuka zaměřená na výtvarné zpracování nejušlechtilejší keramické hmoty-porcelánu. Studium zakončené maturitní zkouškou sleduje především zvládnutí výtvarných a řemeslných dovedností v oboru Modelářství a Zdobení porcelánu. Od roku 2009 probíhá výuka s názvem Design keramiky a porcelánu.


Zdroj:

Tereza Vlašímská (Bredlerová)

za PROTEBE live z.s.