Zimní údržba v Plzeňském kraji v listopadu a prosinci 2018

V Plzeňském kraji se v listopadu a prosinci 2018 spotřebovalo přes 13 tisíc tun posypového materiálu a více jak jeden a půl milionu litrů solanky.

Za měsíce listopad a prosinec roku 2018 bylo vozidly zimní údržby najeto celkem 209 847 km. Na zimní údržbu spotřeba materiálu činila:
•   posypová sůl: 7 877 tun
•   drť: 4 308 tun
•   škvára, struska: 1136 tun
•   solanka: 1 547 362 litrů

Před rokem, v listopadu a prosinci 2017, bylo najeto 268 454 km a spotřebováno 6 878 tun posypové soli, 5 502 tun drtě, 1 751 tun škváry a strusky a 1 843 088 litrů solanky

Pluhování sněhové pokrývky a posyp komunikací chemickými či inertními materiály se na základě plánu zimní údržby provádí na 115 okruzích (chemický posyp 79 okruhů, inertní posyp 34 okruhy a pluhování 2 okruhy).

Zimní údržbu provádí Správa a údržba Plzeňského kraje na základě Zřizovací listiny na 4 616 km silnic II. a III. tříd Plzeňského kraje a na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) i na 416 km silnic I. tříd v rámci kraje.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje udržuje:
•   416 km na údržbu silnic I. třídy (na základě smlouvy s ŘSD ČR 2017-2025)
•   1 502 km krajských silnic II. třídy
•   3 114 km krajských silnic III. třídy

Výjimečnou situací, kdy bylo náročné zvládnout zimní údržbu, byl  namrzající déšť 30. listopadu 2018, kdy při velmi nízkých teplotách povrchu silnic docházelo k okamžitému namrzání dešťových srážek. Za této situace je i chemický posyp málo účinný vzhledem k velkému úletu a odplavení posypové soli z povrchu silnice.

Velké problémy při zimní údržbě způsobují také bezohlední a nezkušení řidiči, zvláště potom řidiči kamionové dopravy. Řidiči přeceňují své schopnosti, zkušenosti a v kritických úsecích ve většině případů zablokují buď jeden nebo dokonce oba pruhy silniční komunikace. Tím znemožní průjezd sypače a zamezí udržování úseku silnice. Následné vyproštění vozidla sebou přináší zbytečné komplikace a zdržení ostatních účastníků silničního provozu.


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

Oddělení mediální komunikace

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň

telefon: +420 377 195 637

fax: +420 377 195 078

mobil: +420 733 698 651

e-mail: rene.zeithaml@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

www.facebook.com/plzensky.kr