Ukrajinský velvyslanec navštívil Karlovarský kraj

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis zavítal se svojí ženou do našeho regionu. Na krajském úřadě delegaci přivítala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Během setkání spolu hovořili o rozvoji cestovního ruchu a možnosti zavedení leteckých linek z Karlových Varů na Ukrajinu, o nedostatku kvalifikované pracovní síly a zaměstnávání Ukrajinců či o navázání přeshraniční spolupráce. K jednání byl přizván i jednatel společnosti WITTE Nejdek Gerhard Knop.

Velvyslanec Jevhen Perebyjnis, jenž je ve funkci od ledna minulého roku, poděkoval za přijetí na krajském úřadě. Hned v úvodu setkání připomněl, že stále více Ukrajinců navštěvuje Českou republiku a velice často se jedná o bohatší klientelu, která se ubytovává ve tří až pětihvězdičkových hotelích. Konkrétně v Karlovarském kraji jde podle statistických údajů o třetí nejpočetnější skupinu turistů, hned za Němci a Rusy.

Diskutovalo se také o možnosti nových leteckých linek, což velvyslanec podpořil, avšak upozornil na jistá omezení, která vyplývají z bilaterální dohody uzavřené mezi Českou republikou a Ukrajinou. Podle ní smí být mezi oběma zeměmi provozováno jen několik letů týdně. „Jsem ráda, že jsem s panem velvyslancem mohla otevřít otázku navázání leteckého spojení s Ukrajinou. Nejenomže bychom tím usnadnili cestování turistům, ale zvýšil by se i jejich počet. Karlovarské letiště má obrovský potenciál, který je potřeba využít. O navýšení počtu letů bych chtěla ještě jednat s ministrem dopravy Danem Ťokem,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Dalším z probíraných témat byl nedostatek kvalifikované pracovní síly v našem regionu. Jednatel společnosti WITTE Nejdek Gerhard Knop hovořil o pozitivních zkušenostech se zaměstnáváním Ukrajinců. V současnosti jich v závodě pracuje na dvě stě a vedení se je snaží zapojit do odbornějších činností. Problém ovšem spatřuje ve zdlouhavém a komplikovaném vyřizování pracovních a pobytových víz. Velvyslanec pak hovořil o příznivých investičních podmínkách na Ukrajině. Snahou je dostat investory přímo do země tak, aby lidé neodcházeli za prací mimo svůj domov.

V závěru setkání velvyslanec požádal hejtmanku o podporu Ukrajinců žijících na území našeho regionu. Hejtmanka přislíbila, že v této souvislosti bude kontaktovat předsedkyni Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje. Debata se rozvinula i o možnosti zřízení čestného konzulátu v Karlových Varech a navázání přeshraniční spolupráce s některým ze čtyřiadvaceti ukrajinských regionů. Například Ivanofrankivská oblast ležící v jihozápadní části země je podle velvyslancových slov velice podobná našemu kraji.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz