Jediná VOŠka v regionu

Jako jediná škola v regionu nabízíme současným, ale i dříve narozeným maturantům možnost pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Bankovnictví nebo Účetnictví a daně v denní i kombinované formě studia.

Dle mínění řady zaměstnavatelů z oblasti peněžnictví i podnikatelské sféry jsou pro ně naši diplomovaní specialisté přínosem. Během tříletého studia absolvují naši studenti 12 týdnů souvislé praxe u různých subjektů. Při ní si zaměstnavatel může dostatečně prověřit praktikanta, který se ve většině případů po absolvování studia stává jejich zaměstnancem. Zároveň si student v průběhu praxe ověří, zda jej tato práce naplňuje a chtěl by se jí i v budoucnu věnovat.

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči zaslat do 31. května 2019 (do 1. kola). Další kola přijímacího řízení se v případě nenaplnění konají v srpnu a v září. S přihláškou nemusí zájemce zasílat ověřenou kopii maturitního vysvědčení, originál maturitního vysvědčení stačí předložit při přijímacím řízení. Potvrzení od lékaře nepožadujeme. Přijímací zkoušky se nekonají, výběr se provádí podle průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení.

Kombinovaná forma studia probíhá zpravidla 1× za 2 týdny v pátek odpoledne od 12.00 do 17.30 h a v sobotu od 7.50 do 17.00 h.

Naše škola má vlastní Domov mládeže, který mohou využívat i studenti kombinovaného studia.

Další informace na www.oakt.czwww.facebook.com/vosoaszs.