Městská policie v novém

Strážníkům v plzeňské čtvrti Skvrňany začala od dnešního dne sloužit nová služebna. Nachází se na adrese Karla Steinera 10 A.  Rozsáhlá rekonstrukce objektu bývalé školky byla zahájena  v březnu letošního roku. Vybraný zhotovitel, který vzešel z výběrového řízení, již rekonstrukci dokončil  a předal objekt do užívání.

Slavnostnímu aktu, při němž byla symbolicky přestřižena stuha od nově zrekonstruovaného objektu, byli   přítomni primátor města  Plzně Martin Zrzavecký,  člen Rady města Plzně pro oblast správy nemovitostí Bc. David Šlouf, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence a krizového řízení  Magistrátu města Plzně Ing. Aleš Průša, starosta městkého obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer, místostarostové centrálního obvodu Mgr.  Radoslav Škarda a Mgr. David Procházka,  přední zástupci vedení městských částí Křimice, Radčice a Malesice, velitel Městské policie Plzeň PhDr. Karel Mach MSc., MBA., ředitel Městského ředitelství policie Plzeň plk. Mgr. Michal Krejbich  a další významní hosté.

Rekonstrukce budovy bývalé školky, kde v minulosti sídlil Klub železničních modelářů v  již  nevyhovujících podmínkách, byla ukončena v průběhu září letošního roku. Budova Karla Steinera 10A teď poslouží společně jak Klubu železničních modelářů, tak strážníkům Městské policie Plzeň na Skvrňanech, kteří  se sem  přestěhovali ze služebny na adrese Terezie Brzkové, kde  doposud  pobývali ve stísněných podmínkách.

 

„Strážníci získali s novu služebnou moderní zázemí, které odpovídá současným nejvyšším standardům. Komfort nabídne nejen městským policistům, ale také   občanům, kteří si sem přijdou vyřídit svoje záležitosti,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

„Objekt celkově prošel rozsáhlými úpravami. V rámci rekonstrukce byla opravena střecha, zateplena fasáda, provedena  výměna oken a dveří, upraveny vnitřní prostory včetně instalace nových elektrorozvodů, vody, kanalizace a topení. V přízemí byl vybudován  zbrusu nový vstup pro služebnu městské policie včetně vybudování parkovacích míst pro služební vozy a návštěvníky služebny,“ přiblížil David Šlouf, radní města pro správu městských nemovitostí. Na nákladech na rekonstrukci budovy se podílel i Městský obvod Plzeň 3.

„ Jsme rádi, že jsme se mohli finančně  podílet na vzniku kvalitního zázemí pro skvrňanské strážníky.  Pokud chceme, aby městská policie plnila své úkoly a měla také své výsledky, musíme jí k tomu vytvořit podmínky. Z nových a hlavně pěkných  prostor obvodní služebny ve Skvrňanech mám radost, neboť je nesmírně důležité, v jakém prostředí strážníci pracují a také jednají se svými klienty“ uvedl Radislav Neubauer, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Ředitel Městského ředitelství policie Plzeň plk. Mgr.Michal Krejbich vyzdvihl vzájemnou spolupráci  PČR a plzěńské městské policie.

Služebna v přízemí budovy  aktuálně poslouží 26 strážníkům, kteří vykonávají  službu  také v městských částech Křimice, Radčice a Malesice. V 1. patře bude nadále provozovat svoji činnost Klub železničních modelářů, jehož výstavy unikátní železniční trati se zejména pro děti, ale i dospělé staly velice oblíbené.