Kraj finančně podpořil bývalé politické vězně

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová se v minulém týdnu setkala s bývalými vězni z našeho regionu, kteří přežili hrůzy nacistických koncentračních táborů a komunistického režimu. Jako výraz podpory za prožitá utrpení každému předala finanční hotovost ve výši 5 tisíc korun.

O tom, že Karlovarský kraj finančně podpoří bývalé vězně, rozhodlo jeho vedení v srpnu letošního roku. Jména celkem 22 osob, které byly navrhnuty na ocenění, vybral Český svaz bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů. Do konání slavnostního aktu bohužel 3 pamětníci zemřeli. Symbolické příspěvky budou jejich držiteli využity na nákup léků a zdravotních pomůcek.

„Skláním se před vámi, kteří jste aktivně bojovali za obnovu svobody v naší zemi. V dnešní době, kdy jsme svědky narůstajícího násilí ve společnosti, je nanejvýš potřeba, abychom si připomínali vaše hrdinské činy. Je pro mne proto velikou poctou vás všechny osobně poznat a vyjádřit vám svou podporu. Moc si přeji, aby vám sloužilo pevné zdraví a abyste o svých životních příbězích mohli i nadále vyprávět,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Během setkání se nejen vzpomínalo na doby minulé, ale hovořilo se i o současných aktivitách Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů. Jedním z probíraných témat byla podpora bývalých vězňů ze strany státu a možnost čerpání nejrůznějších příspěvků. Zdeňka Valouchová z Českého svazu bojovníků za svobodu hejtmanku seznámila s tím, že aktuálně řeší otázku navýšení důchodů. Zároveň jí poděkovala za její vstřícný přístup a dosavadní podporu.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz