Soutěž robotiky vyhráli elektrotechnici

Tým žáků VOŠ a SPŠ elektrotechnické v Plzni vyhrál první ročník Soutěže robotiky. V kategorii základních škol získali první místo žáci soutěžící za tým Střední průmyslové školy Tachov. Letos se konal vůbec první ročník této soutěže a zúčastnilo se ho celkem 18 týmů v kategorii středních škol a 15 týmů v kategorii základních škol.

Soutěž i vyhlášení výsledků se odehrálo v prostorách Techmania Science Center v Plzni a úkolem žáků bylo v rámci čtyřčlenného týmu sestavit ze stavebnice robota, který bude pomocí senzorů schopen absolvovat předem neznámou trať. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž žáci středních škol soutěžili za své školy a týmy žáků ze základních škol soutěžily pod hlavičkou střední školy, kam dochází na technické kroužky.

Závody robotů probíhaly na 4 drahách najednou. Dvě dráhy byly určeny pro týmy SŠ a dvě pro týmy ZŠ.  Závod byl rozdělen na 2 části – na kvalifikační kolo, kterého se zúčastní všechny týmy a finálové kolo, do kterého postoupilo 6 nejlepších týmů ze ZŠ a 6 nejlepších týmů ze SŠ. Každý tým měl k dispozici 8 minut, za kterých musel zajet co nejrychlejší kolo.

Ceny vítězům předal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Výsledky soutěže:

kategorie SŠ

  1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
  2. Střední průmyslová škola, Tachov
  3. Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň

cena Techmania Science Center – Střední škola, Bor

 

kategorie ZŠ

  1. Střední průmyslová škola, Tachov
  2. Střední škola, Horažďovice
  3. Střední odborná škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

cena CzechInvest – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

Soutěž robotiky je realizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Techmania Science Center.


Zdroj:

Mgr. Alena Marešová

tisková mluvčí

 

Odd. mediální komunikace,vnějších vztahů a marketingu

Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 655

mobil: 777 353 654
e-mail: alena.maresova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz