Letos poprvé zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

Poprvé v letošním roce zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Mezi hlavní body zasedání patřily informace o práci na navazujícím strategickém materiálu politiky stárnutí na období 2018 až 2022 či souhrnná zpráva o plnění Národního akčního plánu Alzheimer.


Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová představila hlavní legislativní změny a plány v oblastech, které se dotýkají seniorů. Konkrétně se jednalo o systém nepojistných sociálních dávek a lékařskou posudkovou službu (LPS). Dávky je potřeba zjednodušit a LPS zrychlit, uvedla ministryně Němcová a doplnila, že současná vláda hodlá pokračovat v diskusi nad důchodovou reformou.

Se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj byly probírány další body sleva jízdného pro seniory a sociální bydlení. Představitelé z odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí pak přítomné seznámili s aktuálním stavem strategického dokumentu přípravy státu a společnosti na stárnutí a dalšími aktivitami ministerstva pro seniory.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace je složena ze zástupců veřejné správy (ministerstev, Poslanecké sněmovny a Senátu), institucí (odborů, zaměstnavatelských svazů, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, zástupců zdravotních pojišťoven), zástupců seniorských organizací (Život 90, Senioři ČR, Rada seniorů ČR) a odborníků (lékařů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a neziskového sektoru). V diskusích se tak setkávají pohledy politické, koncepční, odborné i znalosti a zkušenosti lidí přímo z terénu, kteří se se seniory a jejich problémy setkávají každý den. Znovu by se Rada měla sejít v září letošního roku.


Zdroj:
Vladimír Řepka
tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
Ministerstva práce a sociálních věcí