Povolení pro předzahrádku snadněji

Plzeň spouští novinku pro podnikatele, povolení pro předzahrádku bude jednodušší.

Plzeň se snaží dlouhodobě vylepšovat podnikatelské prostředí ve městě. Další novinkou, která výrazně zjednoduší firmám úřední jednání, je možnost elektronického podání žádosti pro vydání povolení pro restaurační předzahrádky. Elektronické vyřízení žádosti o restaurační předzahrádku je další z projektů konceptu Smart City Plzeň, jehož podstatou je ulehčovat a zpříjemňovat život obyvatelům západočeské metropole.

ilustrační foto

 

„Vyřídit povolení pro restaurační předzahrádku je obecně legislativně složitý proces, který může trvat i několik měsíců. Žijeme v době plné vyspělých technologií, proto bychom si přáli co nejvíce využít moderní techniku k tomu, abychom zjednodušili lidem život. Elektronické podávání žádostí o předzahrádky tuto myšlenku jednoznačně naplňuje. Díky městskému portálu občana https://epo.plzen.eu se nám podařilo usnadnit celý proces, ušetřit čas žadatelům a vyhnout se zbytečnému papírování,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

 

Až doposud se vyřízení žádosti neodešlo bez několika návštěv úřadu ze strany podnikatele. „Žadatel musel nejprve vyplnit žádost na Dopravním inspektorátu Policie České republiky. Se stanoviskem od policistů bylo poté potřeba jít na Správu veřejného statku města Plzně a vyplnit další formulář. Do třetice absolvoval klient vyplnění formuláře na příslušném úřadu městského obvodu, k němuž doložil stanoviska, jež mu byla doposud vydána. Jednotlivé úkony přitom nemohly být řešeny současně, každý z úřadů musel čekat na stanovisko toho předchozího,“ vysvětlil Tomáš Benedikt, vedoucí úseku rozvoje Správy informačních technologií města Plzně.

 

Nové řešení, jež podnikatelům plzeňská radnice nabízí, je podání online žádosti přes Elektronický portál občana https://epo.plzen.eu. Podle Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně, nyní stačí jediný formulář, jenž lze podat z pohodlí domova. „Pomocí datové schránky odešle žadatel vyplněný formulář, který začnou najednou řešit všechny dotčené instituce. Dojde ke zkrácení doby pro vydání povolení a žadatel úřad navštíví jen jednou, a to při podpisu Dohody o technických podmínkách na Správě veřejného statku města Plzně,“ uvedl Luděk Šantora.

 

Vyrozumění o povolení restaurační předzahrádky obdrží žadatel do své datové schránky. Správní poplatek, který dříve klienti hradili na úřadě, zaplatí nyní bankovním převodem. V západočeské metropoli ročně vyroste okolo 100 předzahrádek, většina z nich se nachází v centru, tedy na území třetího městského obvodu. „Už minulý rok bylo v centru města patrné, že počet předzahrádek se zvýšil. Jednoznačně se na tom podílí úspěšný projekt ‚Vlídné WC‘, který umožňuje Plzeňanům a turistům zdarma využít sociální zařízení v podniku. Centrální obvod děkuje všem restauratérům, kteří se se svými předzahrádkami zapojili do tohoto projektu. Je proto správné a nesmírně důležité vyjít vstříc podnikatelům a ulehčit jim proces podávání žádostí o předzahrádku,“ dodal starosta třetího plzeňského obvodu Radislav Neubauer.

 


Zdroj:

Mgr. Eva BARBORKOVÁ

vedoucí tiskového oddělení

tisková mluvčí

 

T  +420 378 032 011

M +420 602 216 639

E  barborkova@plzen.eu

W www.plzen.eu

 

Magistrát města Plzně

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň